LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Behandlingsassistent till Kvinnoboendet Ella

  • Vård & assistans

Göteborg

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla". ARBETSUPPGIFTER Eftersom en i personalgruppen ska vara föräldraledig och en fortsätter med fackligt uppdrag söker vi nu två behandlingsassistenter för längre vikariat. Kvinnoboendet Ella är till för kvinnor som saknar egen bostad eller har ett tillfälligt behov av boende och som på grund av missbruk, psykiska och/eller psykosociala problem saknar förankring på den reguljära bostadsmarknaden. En mycket stor del av kvinnorna vi möter är utsatta för olika former av våld. Vi erbjuder rum i kollektivt boende och lägenheter med olika grad av motiverande och stödjande insatser. Som behandlingsassistent arbetar du utifrån kontaktmannaskap och för varje kvinna upprättar du, med Boende DOK som grund, en genomförandeplan i samråd med kvinnan och socialsekreteraren. Du och övriga i teamet arbetar tillsammans med brukaren utifrån den uppgjorda planen, du följer upp och dokumenterar detta arbete. I syfte att möjliggöra förändring och utveckling för kvinnan kommer du att arbeta med motiverande, stödjande och till viss del omvårdande insatser. Att motivera till aktiviteter och sysselsättning i olika form är en viktig del av arbetet. Vi har nära samarbete med Huldas hus och Villa Söder som erbjuder dagliga aktiviteter och sysselsättning. Regelbundna kontakter och samarbete med andra för kvinnan viktiga personer eller aktörer/verksamheter är en betydande del av arbetet. I boendeverksamheten använder vi MI (Motiverande intervju), LAB (Lågaffektivt bemötande) och ÅP (Återfallsprevention) som grund och du kommer att erbjudas utbildningar och kontinuerlig handledning i dessa metoder. Du är delaktig i att utveckla verksamheten då vi ständigt strävar efter att öka vår kunskap och anpassa vårt arbetssätt efter brukarnas behov och de uppdrag vi får. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med mycket humor och engagemang. Från och med 1/1 2021 kommer vi organisatoriskt höra till Avdelningen för Boende och hemlöshet i Sydväst. I tjänsten som behandlingsassistent ingår en viss del av skötsel och tillsyn av verksamheten vilket också innebär praktiska göromål. Arbetstiden är enligt rullande schema förlagd till dagar, kvällar och helger. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning som socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av socialt arbete och du har gärna erfarenhet av arbete med våldsutsatthet, missbruksproblematik och samsjuklighet. Har du erfarenhet av att ha arbetat i liknande verksamhet; boende eller HVB, är det meriterande. Du skall ha ett intresse och engagemang för målgruppen och se hopp och möjligheter där andra tappat tron på det möjliga. Du är uppdragsorienterad, empatisk, ansvarstagande och kan hantera konflikter och använda ett lågaffektivt bemötande. Du har ett lärande förhållningssätt och en mycket god förmåga att samarbeta. Då du möter människor i kris behöver du vara stabil i påfrestande situationer. På grund av vår målgrupp består arbetsgruppen enbart av kvinnor.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!