LetsGig & Mecenat
Gigg från: Experis AB

Supply Manager

  • Övrigt

Uppsala

Avdelningen Supply Chain Planning (SCP) ansvarar för helhetsplanering samt framtagning av artwork för tillverkning av läkemedelsprodukter som distribueras i Fresenius-Kabis nätverk. Arbetsuppgifter Som Supply Manager hos Fresenius Kabi har du det övergripande ansvaret att balansera utbud och efterfrågan ett av våra fyra produktområden, samt att optimera produktionskapacitet och lagernivåer. Du bidrar i ett försörjningsteam med målsättningarna att säkerställa och förbättra definierade nyckeltal, till exempel servicenivå och tillgänglighet av produkt hos kund, samt hanterar avvikelser i försörjningskedjan. Att vara Supply Manager innebär att du har nära kontakt med kundmarknader, produktutveckling, produktion, kvalitet, kundservice och lager. Det här ger dig insyn i Fresenius Kabis hela värdekedja, från efterfrågan på marknaden på befintliga och nya produkter till leverans av råvaror, produktion och distribution av färdiga produkter. Du blir en viktig del i produktionen och leveransen av produkter som räddar liv och förbättrar livskvalitén hos många. I rollen som Supply Manager ingår bland annat följande arbetsuppgifter: * Efterfrågan- och leveransplanering för ett av produktområdena inom API / färdigvaror. * Optimera och övervaka lagernivåerna på produktionsanläggningen och på Fresenius Kabis lager runt om i världen (ca 50 marknader). * Bereda underlag för Sälj- och Verksamhetsplaneringsprocessen (S&OP) gällande produktionsvolymer, kapacitetsplanering och försäljningsprognoser. * Aktivt deltaga i tvärfunktionella flödesteam för att säkra uppfyllelse av leverans och ledtider i samarbete med marknad, produktion, QC, QA och lager. * Hantera nya produkter i leveranskedjan och stödja optimering av produktportföljen från ett produktions-, lager- och kundserviceperspektiv. * Säkra leverantörskedjeprocesser, bland annat genom effektivt utnyttjande av SAP och andra system. * Säkerställa och driva förbättringar av nyckeltal, såsom tillgänglighet, servicenivå och lagertäckning. * Initiera och driva kontinuerliga förbättringar inom området Supply Chain Planning. Arbetet utförs i en produktionsorienterad miljö med starkt fokus på tvärfunktionellt samarbete. Om tjänsten Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Rollen är placerad i Uppsala, men flexibilitet finns för att viss del av arbetsveckan kan göras på distans. Resor förekommer, bland annat till produktionsenheten i Brunna. Startdatum så snart som möjligt. Om dig * Civilingenjör i industriell ekonomi eller motsvarande utbildning från högskola/universitet * Behärskar förutom svenska, engelska i tal och skrift * Erfarenhet från arbete inom Supply Chain Management * Erfarenhet från projektledning eller processledning Om oss Vi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi. Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att där finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling. Kontakt Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Anne Wegar, 0709-535880, anne.wegar@jeffersonwells.se eller Andree Hjärtquist Manager Supply Chain Planning, 018- 64 42 12. andree.hjartquist@fresenius-kabi.com Fackliga kontaktpersoner är: Frank Glackin för Unionen, 018-644 773, Linda Holm för SACO, 018-644 034, Karin Andersson för Unionen Brunna, 08-581 780 11

Experis AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!