LetsGig & Mecenat
Gigg från: NXT Interim AB

HR-konsult - lönespecialist- Interim 1 år

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Sundbyberg

Bakgrund Löneteamet, hos vår uppdragsgivare, som idag består av tre personer (en lön- och modulansvarig samt två löneadministratörer) ingår i HR-enheten. teamet behöver förstärkas med en lönespecialist då en medarbetarna under ett år ska lånas ut till annan del i organisationen Arbetsuppgifter Löpande löneadministration, registrering av tidrapporter, registrera ersättningar och utlägg, hantering av reseräkningar, förmåner och förmånsbilar, fakturahantering, hantera nyanställda och avsluta anställning, sammanställa och kontrollera/rätta utbetalningsunderlag, statistik, rapporter, intyg, årsinkomst, sjukanmälan, tjänstepensionsavsättning, löneväxling, arbetsgivardeklaration Kollektivavtalstolkning, besvara avtals- och arbetsrättsliga frågeställningar, lagar och regelverk Löpande utveckla processerna kring lön i syfte att förenkla och förbättra för både medarbetare, chefer samt för HR-enheten. Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten). Processen för upprättande av SUA-avtal och genomförande av registerkontroll beräknas ta ca 8 till 10 veckor från tilldelning av uppdrag, men kan både ta längre och kortare tid. Konsultens uppdrag kan inte påbörjas innan denna process har genomförts och klartecken har givits. Placering Uppdragsgivarens kontor i Sundbyberg   Omfattning Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden och ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Vår updragsgivare garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.    Skallkrav Utbildning  YH-utbildning eller motsvarande utbildning inom lön Kompetens och Erfarenhet: Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom lön Genomfört minst ett liknande uppdrag inom lön Börkrav Erfarenhet av lönearbete i UBW/Agresso lön Erfarenhet av lönearbete kring statliga kollektivavtal och specifikt Affärverksavtalet  Erfarenhet av att ha digitaliserat löneprocesser Erfarenhet av statistikarbete inom löneområdet  Annat Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Kvalitetsmedveten - Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Självgående - Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Tydlig - Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Serviceinriktad - Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.   Låter detta uppdrag intressant ? Sök redan i dag så berättar vi mer. Vi behöver en ansökan inkluderat ett CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, och Finans. Vi erbjuder våra konsulter bl a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vi har 20 års erfarenhet inom branschen

NXT Interim AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!