LetsGig & Mecenat
Gigg från: Botkyrka kommun

Senior Utredare till kommunledningsförvaltningen

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Kommunledningsförvaltningens uppgift är att på kommunstyrelsens uppdrag driva, stödja, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten. Det kan vara allt från att verka för en hållbar kommun, genomföra exploateringar och demokratiutveckling till näringslivsfrågor eller planera informationsarbete. Det kan också handla om ekonomistyrning och att arbeta för en trygg och säker kommun. Kommunledningsförvaltningens verksamhet ska spegla medborgarnas behov i enlighet med politiska beslut. Förvaltningen består av idag av sex avdelningar. Ett utvecklingsarbete inom kommunledningsförvaltningen pågår i syfte att skapa en ännu bättre och mer effektiv förvaltning. Som ett led i detta görs en organisationsöversyn varför det idag inte är beslutat vilken avdelning utredaren kommer att tillhöra. I nuvarande organisation är utredaren placerad inom Samordnings- och utvecklingsenheten på Samordnings- och stödavdelningen och rapporterar till administrativa chefen som ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Organisatorisk placering kommer att tydliggöras under rekryteringsprocessen. Samordnings- och utvecklingsenheten på kommunledningsförvaltningen är förvaltningens interna stöd och utvecklingsenhet med ansvar för bland annat stödprocesserna HR, ekonomi, mål- och budgetprocess samt verksamhets- och kvalitetsuppföljningar. Huvudansvaret för förvaltningens budget-, planerings-, och uppföljningsarbete ligger inom enhetens uppdrag. Enheten ansvarar också för administrativt stöd och behörig-beställarfunktionen inom förvaltningen. Samordnings- och stödavdelningen leds av biträdande kommundirektör. ARBETSUPPGIFTER Som senior utredare har du förmåga att självständigt driva utredningsarbete inom en bred portfölj av frågeställningar. Du har erfarenhet av att arbeta i projekt och leda andra utan att vara chef. Kvalitetsarbete med fokus på mål- och verksamhetsstyrning samt uppföljning är också en viktig del av uppdraget. Du fungerar som ett stöd till förvaltningens chefer i framförallt planering och uppföljning av verksamheternas mål- och budgetarbete, vid delårsrapportering och verksamhetsuppföljningar. Du arbetar nära andra funktioner inom kommunledningsförvaltningen och har även uppdrag som omfattar flera förvaltningar inom kommunorganisationen. Du samarbetar med chefer och kollegor inom alla verksamhetsområden och kommunledningsförvaltningens alla avdelningar. För att lyckas i rollen behöver du vara självständig, ha förmåga att snabbt sätta dig in i nya och komplexa frågeställningar med ett generalistiskt angreppssätt. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift samt är en god skribent med erfarenhet av att skriva fram ärenden inför politiska beslut. Du tycker om att samarbeta med andra och drivs av att vilja bidra till att skapa ett gott samarbete och goda resultat tillsammans med andra. Vi förväntar oss att du driver och stödjer förvaltningsledningens verksamhetsuppföljningar, kvalitetsfrågor och utvecklingsfrågor i samråd med administrativ chef. Utifrån fattade beslut genomför du tillsammans med andra förbättringar och löpande utveckling av förvaltningens processer. KVALIFIKATIONER För tjänsten krävs minst treårig högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Kunskaper och erfarenheter: Förmåga att leda och samordna arbetsprocesser Förmåga att leda och arbeta i projekt Drivs av och har erfarenhet av att dela med sig av kunskaper och erfarenheter Erfarenhet av att arbeta i beslutsstödsystem och verksamhetsplaneringssystem Förmåga att presentera förslag och komplexa instruktioner pedagogiskt Minst fem års erfarenhet av utrednings eller kvalitetsarbete i kommunal förvaltning. Personliga egenskaper Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är initiativrik, flexibel, noggrann och kvalitetsmedveten. Arbetet med att driva utveckling och förbättra samt utveckla processer ser du som utmanande. Du har lätt för att kommunicera, är både lyhörd, smidig, serviceinriktad och tillmötesgående i samarbetet med kollegor och andra intressenter samtidigt som du är rak och tydlig. Du lyssnar, är lösningsfokuserad och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt är trygg och stabil med god självinsikt där du skiljer det personliga och professionella åt. Du har lätt att situationsanpassa ditt beteende utifrån sammanhanget, trivs med att arbeta både tillsammans med andra och självgående med dina arbetsuppgifter och har lätt för att strukturera angreppssättet för att driva processen framåt. Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett omdömesfullt sätt. Vi söker en kollega som är positiv, drivande, som tar ansvar för sin egen utveckling samt inspirerar och bidrar till andra kollegors och verksamhetens utveckling. ÖVRIGT Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Botkyrka kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!