LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Projekteringsledare till energibolag, Stockholm

  • Bygg & anläggning

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 8 månader - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 100% - OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Som projekteringsledare kommer du arbeta med samordning, styrning och uppföljning av förstudie och kommande projektering. Du kommer samordna samtliga aktörers arbete under förstudien och förprojekteringen. Arbetsuppgifter: - Genomföra förstudie avseende process - Driva tekniska frågeställningar tillsammans med övriga discipliner. - Ta fram förstudierapport och systemdokument samt vara sammanhållande för arbete med att sammanställa förstudiearbetet för samtliga i projektet/förstudien förekommande discipliner. - Om projektet beslutas lönsamt fortsätter rollen vidare in i förprojekteringsfasen. - Ett självständigt och initiativtagande arbetssätt är en fördel. Du kommer arbeta i en projektgrupp med representanter för andra discipliner. - Medverkan på olika typer av möten inom projektet ingår i uppdraget. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Specialistkunskap inom området Process med inriktning mot rökgaskondensering och stora värmepumpar (> 10 MW), dimensionering av pumpar, processrörsystem i energianläggningar. - Mycket god kunskap inom processdesign - God förmåga att kunna utvärdera och dra slutsatser drifthistorik samt föreslå åtgärder. - God förmåga att beräkna nytta/värde/lönsamhet och jämföra olika alternativa tekniska lösningar i dessa aspekter. - God förmåga att skriva förstudierapporter och ta fram PI scheman. - God kunskap inom processinstrumentering. - God kunskap inom riskanalys kopplat till processystem. - God kunskap med att ta fram Funktionsbeskrivningar - God förmåga att inventera kravställning för grund för förstudieareabete men även kravställning i förfrågningsunderlag i upphandling av entreprenader. - Erfarenhet av att ta fram driftinstruktioner - Hög generalist-kompetens, och mycket hög utbildning och kompetens inom aktuellt område - Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 10 års erfarenhet inom området. - Tar huvudansvar för ett område. Önskemål om personliga egenskaper: - Självständig ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan. På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!