LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorand i medicinsk vetenskap - Klinisk kemi

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Titel på projektet: Jämförelse mellan nya och etablerade metoder för analys av behandlingssvar vid akut leukemi Arbetsuppgifter Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning Projekt: Akuta leukemier, blodcancer, är aggressiva cancersjukdomar som drabbar blodbildande celler i benmärgen. En orsak till återfall i akut leukemi är att små mängder leukemiceller har överlevt behandlingen och finns kvar i benmärgen, s.k. measurable (tidigare minimal) residual disease (MRD). Dessa kvarvarande leukemiceller kan ge upphov till sjukdom på nytt, och risk för återfall har visats vara högre vid påvisad förekomst av MRD. För att förbättra prognosen för patienter med akut leukemi är det därför mycket viktigt att man lyckas identifiera de patienter som bär på kvarvarande leukemiceller. Flera olika metoder finns uppsatta för detektion och kvantifiering av MRD och vilken av metoderna som används beror på vilken typ av leukemi patienten har. Ingen av metoderna är optimal, flera behöver utvärderas ytterligare, och hos en del patienter kan ingen av metoderna användas. Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att förbättra diagnostiken vid leukemi genom att utvärdera existerande metoder samt utveckla nya metoder för detektion av kvarvarande leukemiceller. Projektet innefattar utförande av olika MRD-analyser, framförallt med djupsekvensering, inhämtande av kliniska data från databaser och journaler samt statistiska analyser avseende MRD-analysers prestanda.   Kandidaten behöver ha god kunskap om hematologi och laboratoriemedicinska analysmetoder samt praktisk erfarenhet av MRD-analyser vid akuta leukemier. För att kunna inhämta kliniska uppgifter och laboratoriedata behöver kandidaten ha goda kunskaper i svenska, inklusive gott medicinskt vokabulär. God förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska är önskvärt. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  Anställning Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin.  Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren, Linda Fogelstrand, docent, institutionen för biomedicin, e-post: linda.fogelstrand@clinchem.gu.se  Ansökan För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-07-26      Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!