LetsGig & Mecenat
Gigg från: Folke Bernadotteakademin

Administratör till enheten för fredsinsatser

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter  Du kommer att arbeta som administratör på enheten för Fredsinsatser. Rollen som administratör på enheten har två ben: (1) verksamhetsnära administration, som framför allt innebär ett dagligt stöd till vår utsändandeverksamhet (programmet för sekunderingar) och stöd till enhetens övriga program (Ledarskap och samverkan, och Challenges Forum), och (2) administration och stöd till enhetsledningen och enheten i stort.   Gemensamt för båda dessa områden är att du i rollen som administratör ger stöd och service till individer och grupper. Du bidrar med ordning och struktur och samordnar så att allt finns på rätt plats och görs vid rätt tidpunkt. Rollen pendlar från ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt, både genom fysiska och digitala möten. Programmet för sekunderingar stöttar du i arbetet med rekrytering och utstationering av personal till internationella fredsinsatser. Arbetet gäller till exempel annonsering, rekrytering, kontrakts- och passhantering, sammanställning av rapporter, ansvar för inboxar, kontakt och introduktion av sekunderad personal och stöd till kontingensmöten.   Stödet till övriga av enhetens övriga program och enhetsledningen innehåller uppgifter som stöd till det praktiska genomförandet av utbildningar, konferenser och andra verksamhetsaktiviteter (fysiskt och digitalt), sammanställa material och rapporter, administration kring upphandling, inköp/beställningar och fakturor, protokollföra möten, stödja enhetens arbetsmiljöarbete, samt mötes-, konferens- och resebokningar.   Inom ramen för dina tilldelade arbetsuppgifter förväntas du utveckla och uppdatera administrativa rutiner när behov finns. Du utgör också en aktiv del i ett nätverk av enhetsadministratörer och bidrar aktivt i andra samverkansgrupper på myndigheten. Inom detta nätverk förväntas du, genom ditt verksamhetsnära perspektiv, bidra till utveckling och förädling av administrativa processer och rutiner.    Din profil  Kvalifikationer  • Akademisk examen relevant för tjänsten, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.  • Erfarenhet av generellt administrativt arbete. • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. • Mycket goda kunskaper i Microsoft Outlook, Word, Zoom och Excel eller motsvarande program.  Meriterande   • Erfarenhet av arbete med utvecklings- och/eller freds- och konfliktfrågor.  • Erfarenhet av arbete från svensk myndighet. • Erfarenhet av rekryterings och-/eller utbildningsadministration. • Erfarenhet av arbete med eller i internationella organisationer. • Erfarenhet av arbete i utvecklings- eller konfliktland. • Kunskaper om upphandling och erfarenhet av kontraktshantering. • Ytterligare språkkunskaper såsom franska, spanska, arabiska, eller annat språk av relevans för FBA:s samarbetsländer  I rollen som administratör är du en nyckelperson på enheten. Ditt arbetssätt präglas av hög grad av professionalism, struktur och service. Du har en förmåga att ta initiativ och arbeta uppsökande i din service genom att vara lyhörd för andras behov. Du är ansvarstagande och ser till att dina uppgifter genomförs i tid, och är proaktiv och tydlig i din kommunikation. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete så att det blir tidseffektivt och kvalitativt. En god grundläggande IT-kompetens är relevant, men ännu viktigare är att du har ett intresse för att bidra till användandet och utvecklingen av digitala lösningar inom ramen för till exempel utbildningar där du kommer agera som ”producent”. Rollen som administratör kan innebära resande till länder där väpnad konflikt pågår. Det innebär att kraven på flexibilitet, gott omdöme och god samarbetsförmåga är särskilt höga.  FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.   Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.   Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som administratör. Tjänsten är tillsvidare med start enligt överenskommelse, företrädesvis i februari. Provanställning på 6 månader tillämpas. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor, även utrikes till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.    Ansök senast 2022-01-16   Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.  Om oss  Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.  FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Folke Bernadotteakademin

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!