LetsGig & Mecenat
Gigg från: Ideell fören Skyddsvärnet i Göteborg med firma S

Socionom, med steg 1 eller liknande

  • Vård & assistans

Göteborg

Vill du vara med och skapa nya arbetsmöjligheter för dem som står längst från arbetsmarknaden, tillsammans med oss på Skyddsvärnet? Du blir en del av ett tvärprofessionellt team tillsammans med arbetsterapeut, coacher, projektledare, aktivitetssamordnare och studievägledare från Samordningsförbundet och idéburen sektor. I vårt ESF-projekt som sträcker sig från januari 2021 till februari 2023 vill vi skapa ett unikt tillfälle att stötta personer att komma närmare arbetslivet. Vi söker nu en erfaren och nyfiken socionom till teamet. Du ska inneha Steg 1-utbildning eller liknande vidareutbildning. Målgruppen för projektet är: Nyanlända med sammansatt problematik som befinner sig i ett tidigt skede av sin etableringsprocess och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och i långvarigt utanförskap. Individer som befinner sig i långvarigt utanförskap med arbetslöshet i kombination med andra hinder som ohälsa och bristande kunskaper i svenska språket. Långtidsarbetslösa kvinnor och män i åldrarna 18–64 år, som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser samt ordinarie verksamhet inom Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen (ARB Vux) i Göteborgs stad, och som har långvarigt eller mycket långvarigt beroende av olika bidrag för sin försörjning såsom försörjningsstöd. Kvalifikationer Vi söker dig som är socionom med steg 1-utbildning eller liknande vidareutbildning, med erfarenhet av stödsamtal som inriktar sig på tjänstedesign och motivation. Erfarenhet av teamarbete är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektarbete samt att du genom din kompetens kan se vad våra deltagare behöver framåt för att kunna komma in i arbetslivet. Du ska kunna vara delaktig i att hålla i föreläsningar och utbildningar både individuellt och i grupp. Våra deltagare kommer att behöva stöd på grund av hinder i form av neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsvariationer, minnesstörningar, missbruk, psykisk ohälsa och posttraumatiska stressyndrom. Dessa deltagare kommer att med hjälp av din kompetens hänvisas till rätt instans för att få sina behov tillgodosedda. Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och är trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt arbets- och förhållningsätt och tycker det är roligt att dela med dig av din kunskap med andra. Vi ser gärna att du har intresse av att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vi ser fram emot att höra av dig. Då tjänsten behöver tillträdas redan 1 maj vill vi ha din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att intervjua löpande.

Ideell fören Skyddsvärnet i Göteborg med firma S

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!