LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tyresö kommun

Samordnare till korttidsboende för barn och ungdomar (LSS)

  • Vård & assistans

Tyresö

Vad vi gör och vill Vi söker dig som vill vara en del i vårt arbetslag tillsammans med en stödpedagog och stödassistenterna. Vi arbetar med barn och ungdomar som har stödinsatser enligt LSS. Barnen har korttidsvistelse hos oss, utifrån deras beslut på olika antal dygn per år. Under deras vistelse skapar vi en trygg och rolig plats utifrån deras förutsättningar. Du är en del av arbetslaget och arbetar med barnen och ungdomarna enligt rullande schema, parallellt med stöddassistenter och stödpedagog. På ditt schema kommer en viss del av din arbetstid vara samordnartid, där du arbetar med de uppgifter som hör till samordnarrollen. Om tjänsten Du som samordnare arbetar på uppdrag av enhetschef och är en lagspelare som har många bollar i luften. Du är bra på logistik och olika lösningar. Du jobbar aktivt med att LSS värdegrund efterlevs och du fungerar som en pedagogisk förebild. Du arbetar som stödassistent, men har även visst administrativt ansvar som exempelvis bemanna planerad frånvaro, omplanera scheman då behov föreligger, se över att beslut som tas görs, hantera vårt lönesystem så att arbetsförändringar där är korrekta, vissa arbetsuppgifter i Excell och Word (löpande uppdateringar av vissa dokument), viss fakturering och att vara en samordnande länk i personalgruppen. Det kan även finnas ansvar som inköp och andra förekommande uppgifter. Allt ditt arbete gör du i dialog med kollegor och chef. Vi är ett team som skapar samsyn och ett gemensamt strukturerat arbete som är till fördel för barnen, personalen och kvaliteten. Eftersom det är ett korttidsboende för barn så är det viktigt att ha aspekterna kring barnkonventionen med i arbetet. Du ska ha en helhetssyn på verksamheten och förväntas vara pådrivande i det löpande kvalitetsarbetet, samt stötta dina kollegor i detta. I arbetet ingår även social dokumentation, kontakter med anhöriga, handläggare, skola, samt en del andra aktörer kring barnen. Alla i arbetsgruppen arbetar utifrån rutiner och riktlinjer, och bidrar till hög kvalitet. I uppdraget ingår även att delta i vårt nätverk för samordnare, där vi arbetar med olika processer som gynnar helheten på avdelningen. Vem är du? Du har pedagogisk utbildning, vård/omvårdnadsutbildning eller likvärdig enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2014:2). Du bör ha inriktning specialpedagogik eller psykiatri. Du ska ha minst två års erfarenhet inom området. Kunna hantera problemskapande beteende, kognitiva och fysiska hjälpmedel samt olika kommunikationsverktyg och att ha god förmåga att föra social dokumentation. Vidare ska du även ha god datavana och förmåga att arbeta i Microsoft Office-programmen. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du ska även ha B-körkort. Vidare söker vi dig som har förmåga att arbeta med och följa strukturerade och individuella stödplaner. Du är engagerad och trygg i din kompetens och yrkesroll inom LSS. Du tar ansvar för brukarens, din egen och arbetsplatsens utveckling och är en god pedagog med lätt för att samarbeta samt kommunicera med olika aktörer, brukare och medarbetare. Du kan ta egna korrekta beslut inom ramarna för befogenheten i din yrkesroll. Som person är du självgående inom dina givna ramar och har en stor lojalitet till arbetet och dina kollegor. Du kan leda utan att vara chef och skapa ett gott samarbete i olika konstellationer. Du är mycket flexibel då arbetspassen sällan ser lika dana ut. Du har ett gott omdöme och kan ställa om snabbt utifrån rådande situation. Du har en mycket god förmåga till helhetssyn. Välkommen med din ansökan Varmt välkommen med din ansökan senast 25 juni 2022. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon: Enhetschef, Sandra Krögerström Collin , sandra.krogerstromcollin@tyreso.se 08-578 275 81. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationen finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss − här trivs nya tankar! Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården. Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället – och dina medmänniskor. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Tyresö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-06-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!