LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Doktorand i Visualisering och medieteknik

  • Skola & utbildning

Norrköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i Visualisering och medieteknik med inriktning mot informationsvisualisering/visuell dataanalys av temporala händelsedata Arbetsuppgifter Projektet som finansierar den här anställningen handlar om forskning och utveckling av visuella dataanalysmetoder för effektiv analys av temporala händelsedata. Forskningen i projektet kommer att bedrivas i skärningspunkten mellan temporal datautvinning och interaktiv visualisering och målet är att introducera metoder som underlättar progressiv användardriven analys av stora och komplexa tidsmässiga händelsesdatamängder. Mer specifikt kommer forskningen att fokusera på: (1) interaktiva, kontextmedvetna datautvinningsmetoder för mönsteridentifiering i statiska och strömmande händelsessekvenser, (2) visuella metoder för att utföra resonemang och jämförelser av hur sekventiella mönster visas och varierar över tiden, och för att underlätta visuell bedömning av orsakssamband som antyds av de identifierade mönstren, och (3) utformningen av interaktiva visuella gränssnitt för att kommunicera och interagera med analysprocessen och med de identifierade resultaten. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av följande: • Forskarstudier inom informationsvisualisering/visuell dataanalys, med en doktorsexamen som mål. Doktorsavhandlingen ska slutföras och försvaras          inom den officiella utnämningstiden på fem år (4 års doktorandstudier, 1 års institutionsuppdrag/undervisning). • Forskning inom informationsvisualisering/visuell dataanalys. • Presentation av forskningsresultat på internationella konferenser och workshops och publicera dem i konferenser och tidskrifter. • Nära samarbete med de andra projektmedlemmarna i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö samt med domänexperter. • Högst 20% av den totala arbetstiden kommer att ägnas åt undervisning och andra administrativa avdelningsuppgifter. Behörighet Doktorandens arbete drivs av nyfikenhet, kreativitet, problemlösning, förmåga att arbeta självständigt, men också av förmåga och vilja till att samarbeta med kollegor med olika bakgrund. En kvalificerad kandidat förväntas inte ha bevisad skicklighet i alla dessa färdigheter men förväntas visa potentialen att förvärva och utveckla dem inom den angivna tidsramen för doktorandutbildningen. Vi söker efter engagerade studenter som vill arbeta med oss. En kandidat för denna anställning förväntas ha: - En Mastersexamen inom datavetenskap, medieteknik, datateknik, informationsteknik eller närbesläktade ämnen från ett erkänt universitet. - En magisteruppsats utförd inom ett fält relaterat till informationsvisualisering, visuell dataanalys, människa-datorinteraktion eller datavetenskap. - Bra programmeringskunskaper (Python, Java Script, C ++/Java, Web GL/Open GL). - Erfarenhet eller stort intresse av ett eller flera av följande visuella datavetenskapsrelaterade fält: informationsvisualisering, visuell dataanalys,        datautvinning, maskininlärning. - Utmärkt kommunikationsförmåga i Engelska, både muntligt och skriftligt. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra dokotrander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15807&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!