LetsGig & Mecenat
Gigg från: Havs- och Vattenmyndigheten

Ekonomichef

  • Övrigt

Göteborg

Havs- och vattenmyndigheten (Ha V) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. Avdelningen för administration ger stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet. Avdelningen består av enheterna för ekonomi, juridik samt arkiv och service. Då vår nuvarande ekonomichef går vidare till nytt uppdrag söker vi nu hennes efterträdare. Arbetsbeskrivning Som ekonomichef på Havs- och vattenmyndigheten ansvarar du för myndighetens redovisning, finansiering, budgetering, ekonomiska uppföljning, års- och kvartalsbokslut och anslagshantering. Du ansvarar för utvecklingen av myndighetens ekonomiska rutiner och för utveckling och anpassning av myndighetens ekonomisystem. I rollen ingår även att arbeta med budgetunderlag och olika typer av prognoser. Som ekonomichef har du personal- verksamhets- och budgetansvar för ekonomienheten och du leder och fördelar enhetens arbete på ett tydligt och utvecklande sätt. I nära dialog engagerar, motiverar och stödjer du enhetens 15 medarbetare. Givetvis är det du som ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid enheten. Du deltar tillsammans med avdelningens övriga chefer i avdelningens ledningsgrupp med gemensamt ansvar för avdelningens utveckling mot beslutade mål. Som ekonomichef är du också ett stöd till avdelningschefen och myndighetens ledningsgrupp i såväl löpande som strategiska ekonomifrågor. Inom ramen för verksamhetsplan och budget ingår ansvaret för att driva och utveckla verksamheten på enheten i samspel med övriga delar av myndigheten.   Kvalifikationer Du som söker har kandidatexamen i ekonomi eller motsvarande. Du har minst åtta års erfarenhet av kvalificerat arbete med budgetering, redovisning och uppföljning och flera års erfarenhet från offentlig verksamhet. Vi vill att du har erfarenhet från utveckling av processer kring ekonomistyrning, redovisning, budget och uppföljning. Du har gedigen erfarenhet som chef med personal-, verksamhet- och budgetansvar. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom ledarskap. Även erfarenhet av förändringsledning samt digitaliseringsarbete är önskvärt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkan med regeringskansliet vad gäller ekonomiska analyser och underlag. Du behöver ha mycket goda kunskaper i både tal och skrift i svenska samt motsvarande goda kunskaper i engelska. Du har ett ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare. Du får andra att känna sig bekväma och strävar efter att etablera trovärdighet och förtroende både internt och externt. Du är bra på att arbeta efter uppsatta mål och har förmåga att anpassa ditt beteende för att hantera svårigheter eller lösa problem. Du arbetar proaktivt och planerar, prioriterar och följer upp mål och resultat. Du är analytisk i betydelsen att du snabbt tar till dig ny kunskap med förmåga att omsätta den i ditt arbete, du ser till helheten och kan se och utveckla effektiva lösningar på problem. Du har förmågan att initiera och genomföra förändrings- och utvecklingsinsatser och söker aktivt nya perspektiv och idéer. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bygga teamkänsla med ett närvarande ledarskap. Övrig information Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos Ha V. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Havs- och Vattenmyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!