LetsGig & Mecenat
Gigg från: Södertälje kommun

Slöjdlärare, trä- & metall åk 4–9 Eneskolan

  • Skola & utbildning

Södertälje

En dag på jobbet! Du ingår i arbetslag 6 och undervisar elever ifrån åk 4–9. Du fokuserar på kärnuppdraget, att planera genomföra och utvärdera undervisningen. Du har ett nära samarbete med din slöjdkollega och du arbetar gärna ämnesövergripande. Du ingår i ett arbetslag men har inget mentoransvar. I ditt arbetalg finns en stormentor anställd på 100 % som ansvarar för elevhälsoarbetet. Du deltar i ämnesgrupp och kollegialt arbete som omfattar all pedagogisk personal på skolan. Vem är du?   Du är legitimerad lärare med inriktning trä och metall eller har annan utbildning och erfarenhet inom området. Du har ett medvetet och engagerat pedagogiskt ledarskap och planerar undervisningen utifrån elevernas behov så väl individuellt som i grupp.   Krav:   Legitimerad grundskolelärare med behörighet i slöjd eller annan utbildning / erfarenhet inom arbetsområdet.   Meriterande:   Skolerfarenhet  Personliga egenskaper:   - du har god kommunikationsförmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift   - du är en naturlig ledare som samspelar med elever, föräldrar och kollegiet   - du är en engagerad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter   Vi erbjuder dig: - Kollegor med lärarlegitimation. - Kollegialt lärande i arbetslag och ämneslag - Stödjande och verksamhetsnära ledning - Friskvårdsbidrag - Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris   I Södertälje kommun har vi ett väl utbyggt och strukturerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom skola och förskola. På kommunnivå och här på Eneskolan arbetar vi systematiskt för ökad kvalité i undervisningen med goda skolresultat, en trevlig och trivsam arbetsmiljö, goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag.   Välkommen till oss! I Södertälje kommun har vi ett väl utbyggt och strukturerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom skola och förskola. På kommunnivå och här på Eneskolan arbetar vi systematiskt för ökad kvalité i undervisningen med goda skolresultat, en trevlig och trivsam arbetsmiljö, goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag.  Eneskolan är en arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 530 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare.   Skolan är indelad i fem arbetslag om F–5, åk 6, åk 7, åk 8 samt åk 9. I arbetslag 6, 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.   På skolans finns 2 studiegårdar med en behörig lärare som ansvarar för några av våra elever som har behov av ett mindre sammanhang hela sin skoldag eller del av skoldagen.    Skolan skapar förutsättningar för att lärarna ska samplanera, sambedöma och utvärdera undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en god undervisning.  Genom tät resultatuppföljning utvärderar vi vår undervisningen och planerar framåtsyftande. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Interjuver sker fortlöpande under ansökningstiden

Södertälje kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!