LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Sjuksköterska till Akutpsykiatrisk jourmottagning Gävle

  • Vård & assistans

Gävle

Om du är intresserad av en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och som innebär ett flexibelt arbetssätt med varierande vårdtyngd så är jourmottagningen något för dig. Arbetet innebär att hantera såväl akuta situationer som att arbeta med uppföljande och preventiva insatser. Tanken är att på sikt kunna erbjuda psykoedukation, uppföljande suicidpreventiva samtal samt andra adekvata vårdinsatser både prehospitalt och polikliniskt. Jourmottagningen utgör en brygga mellan primärvård, öppenvård och heldygnsvård. Till den akuta psykiatrin kommer patienter med psykiatriska tillstånd där sjukdomsbilden fördjupats eller akut förvärrats. Det är avgörande för såväl patienter som verksamheten att patienter vårdas på en adekvat vårdnivå utifrån det aktuella tillståndet. Jourmottagningen utvecklas i riktning mot ökad samverkan och med stärkta interventioner på plats. Utgångspunkten är en Jourmottagning för prehospital akutpsykiatri och förstärkt öppenvård, vilka är arbetssätt som kliniken lägger stort fokus på att utveckla och implementera på bred front. För detta behöver vi tänka innovativt och våga ta ut svängarna för att säkerställa patientomhändertagande mellan vårdnivåerna. Ett pågående utvecklingsområde är att utforma ett mobilt team för att möjliggöra prehospital och preventiva insatser på andra platser än nödvändigtvis på jourmottagningen. Det kan innebära akutpsykiatriska bedömningar på till exempel medicinakuten, utomhus eller i hemmiljö. Från och med november 2021 kommer jourmottagningen att ta över klinikens enhet för ECT-behandling. Detta innebär att vissa arbetspass kommer att förläggas på ECT-enhetens uppvakningsavdelning (UVA). Det ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper ytterligare inom detta område vid intresse. Vuxenpsykiatrin i Gävleborg har under flera år arbetat med att skapa en välutvecklad organisation för förbättrings- och utvecklingsarbete, som sjuksköterska på Jourmottagningen kommer du att vara en del av den framtida utvecklingen. ARBETSUPPGIFTER Att arbeta som sjuksköterska på Jourmottagningen i Gävle innebär kontakt med alla tänkbara psykiatriska tillstånd. Här kommer du att möta patienter utifrån mångkulturella aspekter, varierande vårdbehov och olika åldrar. Tjänsten innefattar psykiatriskt mottagningsarbete dag- och kvällstid, såväl helg- som vardag. Du kommer att både självständigt och i samarbete med övriga medarbetare på mottagningen genomföra akutpsykiatriska bedömningar, där vårdnivå och lämpliga insatser för den sökande ska fastställas. Du förväntas kunna ge stöd till personer med akut psykiatrisk sjukdom samt personer i kris. I mottagningsarbetet ingår också telefonrådgivning där bedömningar av vårdnivå samt akuta interventioner genomförs per telefon. I takt med att Regionens plattform för Digitala vårdmöten utvecklas kommer jourmottagningen att kunna utgöra ett viktigt nav i arbetet med kvalitetssäkrade effektiva vårdprocesser. Samarbete med psykiatrins vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar, samt vårdgrannar, polis och socialtjänst är en mycket viktig del i det akuta omhändertagandet av mottagningens patienter. Du förväntas delta i vårdplanering med mottagningens alla samverkansparter. KVALIFIKATIONER • Legitimerad sjuksköterska, företrädesvis med psykiatrisk vidareutbildning eller erfarenhet av arbete inom psykiatrin • För närvarande ingår det åtta personer i arbetsgruppen på jourmottagningen, sju skötare och en sjuksköterska. Då gruppen är liten och arbetar nära tillsammans ställs det stora krav på dig som person. • Du ska vara flexibel och samarbetsvillig. Meriterande: • Erfarenhet från somatisk vård • Intresse för verksamhetsutveckling, samverkan och teamarbete I rekryteringen kommer vi att ta hänsyn till personlig lämplighet för tjänsten. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar till intervju under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss! Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!