LetsGig & Mecenat
Gigg från: Konstfack

Adjunkt i konsthantverk med inriktning mot metalltekniker

  • Skola & utbildning

Stockholm

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering. Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen för konsthantverk, KHV, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (180 hp), det tvååriga masterprogrammet CRAFT! (120 hp) samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På institutionen för konsthantverk ses konsthantverket som en relevant metod för att föra dialog med samtiden. I våra kandidatutbildningar fokuserar vi på att i verkstäderna utveckla expertis inom våra material och tekniker. Anställningen är placerad i Allmäna metallverkstaden som ger kurser i metalltekniker för Konstfacks studenter på alla de olika kandidat- och magisterprogrammen. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Undervisning i metallbearbetning, som innefattar svetsning, lödning, svarvning, fräsning, skärning, blästring, småskalig metallgjutning samt konstruktionsteknik. • Utvecklingsarbete i materialanvändning och av nya metallbearbetningsmetoder. • Individuell student • Kurser i materialhanteringstekniker. • Undervisning på institutionsöverskridande kurser. • Underhåll av verkstad och utrustning. • Delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper. Anställningen Anställningen omfattar 40 % av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 februari 2022. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har • avlagt examen från grundläggande konstnärlig högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, • visat pedagogisk skicklighet, • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning) • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. En sökande som i övrigt bedöms behörig men saknar pedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (7,5 hp.) senast inom två år från anställningens början. (Konstfacks anställningsordning). Bedömningsgrunder Den sökande ska ha (med lika vikt) • goda ämnesteoretiska och ämnespraktiska kunskaper, • god kännedom om aktuell utveckling inom ämnesområdet, • god förmåga att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor, • erfarenhet av handledning av studenter på högskolenivå, • förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om normkritiska perspektiv samt hållbarhet i utbildningen, • god administrativ förmåga, • mycket god samarbetsförmåga, • förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på något av de skandinaviska språken och engelska. Ytterligare upplysningar Kontakta prefekt Sara Isaksson From, 073-650 2223 om du vill veta mer om arbetet som adjunkt. För information om anställningsvillkor och anställningsförfarande, kontakta Jan Lindstein på HR-enheten, tfn 08-450 4128. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 4100. Ansökan Ansökan sa innehålla • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet, • kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och konstnärligt utvecklingsarbete, • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet samt pedagogiskt förhållningssätt, • CV och relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan, • två referenser med namn, adress, telefonnummer och e-postadress, • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 5 st). Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet och Ansök för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2021/VO2 P/99 senast den 29 november 2021.

Konstfack

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!