LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorandplats i medicinsk mikrobiologi

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/. Vi söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet medicinsk mikrobiologi vid Uppsala Universitet. Projektsammanfattning: Kandidaten kommet ansluta till en forskargrupp som fokuserar på mekanismer och dynamik för molekylär evolution i bakterier, med ett starkt fokus på evolution av antibiotikaresistens. Kandidaten kommer också att arbeta i nära kontakt med en annan forskargrupp vid institutionen för att studera dynamiken i plasmidkopieantal. Målen för detta projekt är i) att bättre förstå effekten av variationer i genkopieantal på antibiotikaresistens, resistensutveckling och horisontell genöverföring, med ett starkt fokus på variationer i plasmidkopiorantal, och ii) att studera reglering och molekylära mekanismer för variation av genkopietal, med ett starkt fokus på antibiotika-inducerade variationer i antal plasmidkopior. För att nå dessa mål kommer den framgångsrika kandidaten att ha tillgång till en stor samling av genetiskt välkarakteriserade mikroorganismer (inklusive dd PCR, Illumina och Nanopore-sekvensering) och en interaktiv och stimulerande arbetsmiljö. Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom det aktuella ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av tiden. Kvalifikationer: Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande, med fokus på genetik, cell- och molekylärbiologi, infektionsbiologi, evolutionsbiologi eller ett relaterat ämnesområde. Vi letar efter en kandidat med laboratorieerfarenhet inom cell- och molekylärbiologi samt mikrobiologi. Erfarenhet av bakteriell genetik är ett krav. Erfarenhet av bioinformatik och statistik. Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen. Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara forskarutbildningen och att bidra till en positiv utveckling av programmet. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner. Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander). Tillträde: Enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Anställningens omfattning: 100 %. Upplysningar: kontakta Dr. Hervé Nicoloff, herve.nicoloff@imbim.uu.se, Dr. Helen Wang, helen.wang@imbim.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 16 Maj 2022, UFV-PA 2022/813. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!