LetsGig & Mecenat
Gigg från: Varbergs kommun

Lärare grundskolans senare år , Lovskola Påskbergsskolan

  • Skola & utbildning

Varberg

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Lovskolan bedrivs på Påskbergsskolan som är centralt belägen i Varbergs kommun. Lovskolan kommer att anordnas på sommarlovet under perioden 14 juni - 23 juni. Lovskola erbjuds de elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. ARBETSUPPGIFTER Vi söker lärare grundskolans senare år till lovskola för elever i grundskolan som går i åk 8 och i åk 9. Undervisning kommer att ske i ämnena matematik, svenska, engelska samt svenska som andra språk på lovskolans alla dagar. I uppdraget ingår undervisning, för- och efterarbete, genomförande av särskild prövning, utvärdering samt administrativa uppgifter kopplat till lovskolans verksamhet. I ditt uppdrag ingår även kontakt och planering med elevernas ordinarie lärare. Undervisningen kommer att vara förlagd 14 juni tom 23 juni 2021 klockan 08.15-15.00 med uppehåll för lunch 12.00-12.30 Arbetstid: 8-10 juni samt 14-23 juni 2021, kl. 08.00-16.00. Den 8-10 juni sker uppsökande verksamhet på elevernas hemskolor samt introduktion och övriga förberedelser. Lön: För uppdraget som lärare i lovskola utgår ett arvode omfattande 1800kr/dag inkl. semesterersättning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i grundskolans årskurser 8 och 9. Du ska vara behörig att undervisa i grundskolans årskurser 8 och 9 i ett eller flera av följande ämnen; svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska. Du kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Undervisningsbehörighet anges i samband med ansökan. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation. ÖVRIGT Tjänsterna tillsätt under förutsättning att lovskolan kan genomföras enligt plan. Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Varbergs kommun

Villkor

  • Antal platser: 10
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!