LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Professor i socialt arbete

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande masterprogram, psykoterapeutprogram med inriktning mot familj och utbildning på forskanivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runtom i världen. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. Vi söker dig som vill inta en ledande roll i arbetet med att vidareutveckla och utöka forskningsverksamheten vid institutionen. Vi välkomnar sökande med stor erfarenhet av forskning inom alla områden centrala för socialt arbete. I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande masterprogram,  familjeterapiutbildning och utbildning på forskarnivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runt om i världen. Vid institutionen finns ett stort antal forskargrupper och -nätverk, såsom Fattigdom, försörjning och sociala problem, Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer, Interventions- och implementeringsforskning, Könsrelaterat våld, Migration, integration och socialt arbete, Normalitet, omsorg, rättigheter och makt, Sexualitet och socialt arbete, Social exkludering och kontroll, Socialt arbete i förändring – organisering, professionalisering och kunskapsbildning. Ämnesbeskrivning Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp och sarnl1ällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå. Arbetsuppgifter • Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet socialt arbete som helhet, nationellt och internationellt • Att initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet, särskilt genom att bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsverksamhet • Att ansöka om forskningsmedel för att bidra till en ökad extern finansiering av forskningen • Att planera och leda undervisning på olika nivåer • Att undervisa, handleda och examinera inom forskarutbildningen samt på grund- och avancerad nivå • Att samverka i utbildning, forskning och utveckling, såväl internationellt som nationellt, både inom akademin och med det omgivande samhället • Att följa den samhällsutveckling som har betydelse för ämnesområdet socialt arbete Med tanke på̊ arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på̊ arbetsplatsen viktig. Bedömningsgrund Som bedömningsgrunder ska graden av behörighetsgivande skicklighet för anställning som professor gälla. Meriterande är graden av: • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet socialt arbete, genom såväl bredd som djup i den egna forskningen samt en stark förankring i det internationella vetenskapssamhället. • Dokumenterad förmåga att leda verksamheter samt att organisera och leda ämnesövergripande forskningsprojekt och forskargrupper. Särskilt framgång vid ansökningar om externa forskningsmedel samt erfarenhet av att ha byggt upp en framgångsrik forskningsmiljö ska beaktas. • Dokumenterad erfarenhet av handledning och examination på forskarutbildningsnivå • Dokumenterad pedagogisk skicklighet genom framgångsrik forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå • Dokumenterad administrativ skicklighet, god samarbetsförmåga samt förmåga att bidra till en god arbetsmiljö Allmän lämplighet med avseende på den utlysta anställningens innehåll fordras. En sammanvägning av bedömningsgrunderna skall ske och universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av forskningsverksamheten. Förmåga att kommunicera och undervisa på svenska senast två år efter tillträde krävs. För fullständig annons och ansökan vänligen se: www.gu.se/ledigaanstallningar. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!