LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Biträdande enhetschef Fritidgårdar södra EÅV

  • Övrigt

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Enskede - Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltning erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs. Arbetsplatsbeskrivning Avdelningen för Social omsorg - barn och ungdom omfattar förutom enheten för Förebyggande arbete, Mottagningsenhet, Utredningsenhet, Öppenvård, Familjerätten och Familjevården. Enheten för förebyggande arbete består av; Fritidsgårdar, parklekar, Öppna förskolan med introduktionsförskola och Prevention/tidigt stöd, där fältassistenter, föräldramottagning samt ungdomsmottagning ingår. Vårt uppdrag är att arbeta främjande, uppsökande och förebyggande med barn, ungdomar och deras familjer. Enheten leds av enhetschef tillsammans med fem biträdande enhetschefer som tillsammans ansvarar för helheten. Fritiden är inne i en omfattande förbättringsarbete, ett led i det är att öka chefstätheten och vi söker nu en biträdande enhetschef till Fritidsgårdar södra, där Rågsveds aktivitetshus, Hagsätra och Högdalens fritidsgårdar ingår. Det förebyggande och främjande arbetet har ett tydligt områdesfokus och uppdraget ställer höga krav på samverkan med andra verksamheter, polis, skola, civilsamhälle osv. I Rågsveds aktivitetshus finns förutom fritidsgård med mellanstadieverksamhet, Öppna förskolan med introduktionsförskola, Kulturskolan samt Äldreomsorgens förebyggande verksamhet, som leds av respektive chefer, och helheten leds i samverkan.  Fritidsgårdarnas verksamhet vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-17 år, i Rågsved är målgruppen högstadieelever.  Målet för verksamheten är att främja ungdomars utveckling, genom en meningsfull och trygg fritid.    Dina arbetsuppgifter Som biträdande enhetschef ska du driva, utveckla och följa upp verksamheten. Du arbetsleder föreståndare och, tillsammans med dem, övrig personal. Du har ett visst personalansvar vilket innebär att du håller i medarbetarsamtal och lönesamtal samt administrerar i lönesystemet. Tillsammans med enhetschef ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att upprätthålla en trygg och bra arbetsmiljö. Du tillsammans med den andra biträdande enhetschefen inom Fritidsgårdar ansvarar du för planering av verksamhetsinnehåll och schemaläggning. Det görs utifrån ett helhetsperspektiv och tillsammans med föreståndarna som finns på respektive verksamhet. Du ansvarar för marknadsföring och information om verksamheten, internt inom förvaltningen och externt till målgruppen och samverkanspartners. Du rapporterar till enhetschef och sitter med i enhetens ledningsgrupp. Ni tar gemensamt ett helhetsansvar för enhetens uppdrag. Samverkan internt och externt med socialtjänst, skola, polis, civilsamhälle med flera är en viktig del i uppdraget. Kvalifikationer Vi söker dig som har: - högskoleutbildning med relevant inriktning inom fritid, kultur eller socialt arbete med unga, alternativt har utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig - tidigare chefserfarenhet - erfarenhet av att ha lett verksamhet och arbetsgrupper med goda resultat - kunskap om vad som är skyddande och främjande för barn och ungas utveckling, risk- och skyddsfaktorer och hur den tillämpas i verksamhetsplaneringen, samt vara insatt i kunskapsläget om bra och trygg fritid. Det är meriterande om du har: - erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar inom öppen verksamhet som tillexempel fritidsgårdar - utbildning inom preventionsarbete, ledarskap och coachande arbetssätt. Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser: Som biträdande enhetschef är du trygg och stabil i ledarrollen. Din ledarstil grundar sig i tydlighet, struktur och stabilitet. Vidare har du god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du coachar och motiverar medarbetarna mot uppställda mål. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi förväntar oss att du självständigt kan driva och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du relationsskapande och har lätt för att samarbeta med andra. Det är av stor betydelse att du kan bemöta olika typer av människor med respekt kombinerat med ett intresse att arbeta i ett mångkulturellt område. Du är väl förankrad i mänskliga rättigheter, normkritik, barnkonventionen och alla människors lika värde. Vi erbjuder Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Du har möjlighet att köpa årskort på stadens simhallar till rabatterat pris.  Övrigt Arbete kvällar och helger kan förekomma. För denna anställning tillämpar vi lämplighetsprövning och kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister innan tillsättning. Eftersom handläggningstiden är lång ber vi dig att redan nu begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg via polisens hemsida. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!