LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Barnskötare med kunskap inom autism

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Stadsdelsområdet växer och utbyggnaden medför att vi de närmaste åren kontinuerligt öppnar nya förskolor. Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar förskolans arbete. Arbetsplatsbeskrivning Kista södra förskolor består av 4 förskolor. Vi söker en barnskötare med erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariationer till våra enheter. I varje arbetslag finns minst en förskollärare och en till två barnskötare. Inom enheten finns en specialpedagog, rektor och två biträdande rektorer. Förskoleverksamhetens talpedagog och förskolepsykolog finns att tillgå vid behov. Varje förskola har en kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden, med stor andel ekologiska råvaror. Enheten har en vision att skapa en likvärdig förskola som vilar på en demokratisk grund där solidaritet, trygghet, jämställdhet och barns reella inflytande genomsyrar hela vår verksamhet. Arbetsbeskrivning Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan och i nära samarbete med specialpedagog medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje enskilt barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och säkerställer att varje enskilt barn får det de behöver utefter deras förutsättningar. Du har ett tydligt barnfokus och tar initiativ i mötet med barnen. Du värderar samarbete med arbetslaget och intar en helhetssyn för hela förskolan och enheten för att bidra till verksamhetens kvalité. Kvalifikationer Vi vill att du är utbildad barnskötare och gärna med kompletterande utbildning inom området samt även med erfarenhet att arbeta med barn med funktionsvariationer. Vi strävar efter att erbjuda en kvalitativ utbildning för alla barn i våra förskolor, det innebär att i ett nära samarbete med pedagoger och vårdnadshavare bidra till det samlade resultatet i hela enheten. Övrigt Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!