LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Konstnärliga Högskola

Professor i cirkus

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas. Anställningen är placerad vid Institutionen för cirkus. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-cirkus Välkommen att söka anställning som professor i cirkus Vi söker dig som vill leda, planera och utveckla det existerande masterprogrammet samtida cirkuspraktiker och som vill vara delaktig i utvecklingen av ett masterprogram i cirkusregi. Förutom att undervisa, bedriva forskning och handleda på samtliga akademiska nivåer inom det utvidgade begreppet cirkuspraktiker, bör personen kunna tillämpa ett kritiskt perspektiv på befintliga normer som definierar området för nutida cirkus idag. Arbetsuppgifter I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du: - Leder, planerar och utvecklar masterprogrammet samtida cirkuspraktiker. - Deltar i utvecklingen av, och sedan leder, ett masterprogram i cirkusregi. - Undervisar och handleder doktorander liksom studenter på master- och kandidatnivå. - Forskar inom ditt forskningsområde och sprider information. - Engagerar dig i konstnärliga, teoretiska och pedagogiska perspektiv inom cirkuskonstens internationella fält. - Deltar i utvecklingen av existerande och nya kurser och program på Institutionen för cirkus. Utveckling av konstnärliga, teoretiska och pedagogiska aspekter i samarbete med prefekt och i dialog med existerande undervisnings- och forskningsaktiviteter vid SKH och andra intressenter, baserat på ett integrerat perspektiv. - Programadministration med uppgifter såsom schemaläggning, kvalitetssäkringsarbete, anlitande av gästlärare, koordinering, studentkontakt och budgetarbete. - Aktivt bidrar till utvecklingen av cirkus som ett kunskaps- och forskningsområde vid högskolan och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan. - Aktivt deltar i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar internt inom SKH liksom externt, utvecklar SKH:s kurser och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa. Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning. Behörighet Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området cirkus och kunskap om cirkus ur ett internationellt perspektiv. Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen. Anställningen förutsätter att du har en djup förståelse för och bred praktik inom cirkus och regi. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalitet. Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning: - Konstnärlig skicklighet; ledande inom det utvidgade begreppet cirkuspraktiker, uppvisad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvaliteten på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå. - Erfarenhet av att utveckla kursplaner och leda undervisningsprogram, administration och budgetarbete. - Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utanför högskolan. - Bred erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer inom det aktuella ämnet; förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning på avancerad nivå. - Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå. - Erfarenhet av att initiera, utveckla och leda konstnärliga forskningsprojekt inom det aktuella ämnet. - Erfarenhet av att utveckla internationella samarbeten och utbyten inom det aktuella ämnet. - Kunskap och kritiskt förhållningssätt till existerande normer som definierar cirkusområdet idag. - Internationell kunskap, perspektiv och kontaktnätverk. - Erfarenhet av ledning och koordinering, personal, studenter, gäster och programrelaterade produktioner och kommunikationsprocesser. - Engelskkunskaper inklusive att kunna undervisa och skriva på engelska. - Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom undervisning och forskning. - God samarbetsförmåga. - Administrativ förmåga. - Praktisk erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg. Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om anställningen Vänligen besök vår hemsida för att se annonsen i sin helhet: https://uniarts.varbi.com/se/what:job/job ID:389414/ För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Stockholms Konstnärliga Högskola

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!