LetsGig & Mecenat
Gigg från: Norrköpings kommun

Avdelningschef till Centrala barn- och elevhälsan

  • Övrigt

Norrköping

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VÅR VERKSAMHET Norrköpings förskola och skola står för kontinuerlig kvalitetsutveckling med fokus på undervisning och lärande där ett likvärdigt och förebyggande hälsoarbete är en förutsättning. Centrala barn- och elevhälsan är en integrerad och viktig del i Norrköpings skola och består av ca 100 medarbetare med kompetenser inom medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska områden. Avdelningens uppdrag är att arbeta förebyggande och främjande för alla barn och elever, ha fokus på barn och elever i behov av särskilt stöd, bidra till tillgängliga lärmiljöer samt verksamhetsutveckling för ökad måluppfyllelse och ökad närvaro. Centrala barn- och elevhälsan är indelad i tre olika verksamhetsområden – medicin, pedagogik och samverkansenheter. Vi söker nu en nyfiken, lyhörd, trygg och utvecklingsdriven chef till verksamhetsområdet pedagogik. Här arbetar specialpedagoger, psykologer och socionomer tvärprofessionellt i tre team. ARBETSBESKRIVNING Som avdelningschef har du ett helhetsansvar för Centrala barn- och elevhälsans verksamhetsområde som berör vår pedagogiska del. Du har personal-, kvalitets-, arbetsmiljö- och budgetansvar och ansvarar för att utveckla och säkra verksamhetens uppföljnings-, effektutvärderings- och kvalitetsarbete. Samverkan och samarbete är ledord för dig som chef. Vi förväntar oss att du tar ett övergripande och samordnande ansvar för att driva utvecklingen inom barn- och elevhälsan vidare i syfte att ge barn och elever i Norrköpings kommun de bästa förutsättningarna för lärande. Som avdelningschef ingår du i Centrala barn- och elevhälsans ledningsgrupp där du tillsammans med dina två avdelningschefskollegor samt biträdande utbildningsdirektör aktivt deltar i det strategiska arbetet med att utveckla Centrala barn och elevhälsans arbete för att på bästa sätt stödja Norrköpings skola 0-20 år – från förskola till gymnasiet. Här förväntas du bidra till att skapa sammanhang och helhetsperspektiv och leda processer som utvecklar en likvärdig barn- och elevhälsa. De tre cheferna på Centrala barn- och elevhälsan bildar ett ledarteam som tillsammans leder avdelningen. Till stöd i ditt arbete finns god kompetens genom olika specialistfunktioner inom avdelningen, Utbildningskontorets stab, verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasium och biträdande utbildningsdirektören, som också blir din närmaste chef.  DIN PROFIL Du har en relevant akademisk examen med pedagogisk inriktning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet som chef och ledare, gärna inom det aktuella området. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elevhälsoarbete, pedagogiskt arbete, utvecklingsfrågor av olika slag samt samverkan med interna och externa aktörer. Du är väl insatt i de nationella styrdokument och aktuell lagstiftning för förskola, grundskola och gymnasium. Du har även kännedom om verksamheterna inom socialtjänst, vård- och omsorg samt regionens verksamhet. Ditt ledarskap är tydligt och kommunikativt, ditt engagemang för medarbetare och verksamhetsfrågor är stort. Du har förmågan att se varje medarbetares unika förutsättning och förmåga och kan skapa entusiasm och delaktighet. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och trivs i en kultur som präglas av öppenhet och barn- och elevfokus. Tillsammans med dina medarbetare tar du ansvar för att alla barn och elever ska lyckas. MER INFORMATION OCH ANSÖKAN  Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För mer information om tjänsten kontakta biträdande utbildningsdirektör, Mikael Wallström på 011-15 34 20, mikael.wallstrom@norrkoping.se eller rekryteringsspecialist Anna-Therése Dijak på 011-15 30 43. Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 17 januari.  Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Norrköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!