LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Postdoktor i Företagsekonomi med inriktning mot marknad och miljö

  • Skola & utbildning

Göteborg

Information om tillsättning av anställning. Postdoktor i Företagsekonomi med inriktning mot marknad och miljö Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 500 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad. Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har drygt 150 anställda varav 20 anställda doktorander. Institutionen indelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation inklusive ekonomisk geografi, Marknadsföring, Redovisning och har också flera forskningscentra kopplade till sig. Sektionen Industriell och finansiell ekonomi & Logistik söker nu en postdoktor. Postdoktortjänsten är en del av projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i Sverige – utveckling av hållbara affärsmodeller, finansierat av Hav och Vattenmyndigheten. Ämne Företagsekonomi med inriktning marknadsföring Ämnesbeskrivning Målsättningen i projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i Sverige är att utveckla en lokal förvaltningsmodell i tre pilotområden som bygger på ekosystemansatsen och som kan fungera pådrivande i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Målsättningen i det delprojekt som utlysningen gäller är att analysera förutsättningar för att marina ekosystemtjänster skall kunna ligga till grund för utveckling av hållbara marknader och affärsmodeller. I detta arbete ingår som en väsentlig del att kartlägga socio-ekonomiska och kulturella konsekvenser av en ekosystembaserad havsförvaltning på regional nivå. Postdoktorn förväntas bedriva samhälls-, miljö- och marknadsrelevant forskning om hur marknadsmekanismer kan förändras för att skapa incitament för ett hållbart nyttjande av marina resurser. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning. Postdoktorn förväntas ta en aktiv roll i utformning och genomförande av projektet och publicera i samarbete med övrig personal inom projektet. Dessutom förväntas postdoktorn ha en aktiv roll i kontakt med finansiären och därtill näraliggande myndigheter samt lokala aktörer i pilotområden. Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Bedömningsgrund I bedömningen kommer mycket stor vikt att läggas vid forskningspotential för den beskrivna anställningen. Dokumenterad kunskap om och erfarenheter av forskning om marknadens möjligheter och begränsningar gällande att ta socio-ekonomiska, kulturella och miljömässiga hänsyn är därför ett krav. Speciell vikt läggs vid egen forskning där marknaders möjligheter och begränsningar belysts i empirisk forskning, Tjänsten som postdoktor ställer vidare höga krav på engelska i tal och skrift. Den empiriska forskningen i detta projekt förutsätter förmåga att hantera det svenska språket. Då den vi söker förväntas ta en aktiv roll i utformning och genomförande av projektet samt samarbeta nära med andra kollegor, kommer mycket stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Anställning Tillträde 1 december 2021 eller enligt överenskommelse. Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning 100 %, tills vidare dock längst 2 år, i enlighet med Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (kollektivavtal, i kraft 2008-09-01). Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Anställningen är placerad vid Företagsekonomiska institutionen lokaliserad på Vasagatan 1 i Göteborg. Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2021 Ansökan Ansökan skall registreras via universitetets rekryteringsportal: www.gu.se och skall innehålla: • Personligt brev • CV • Kopior av betyg och andra utbildningsbevis och -handlingar • Avsiktsförklaring på max två sidor där den sökande beskriver sin kommande forskningsinriktning vid eventuell anställning som postdoktor • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas, samt en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet. De åberopade vetenskapliga skrifterna (max 10 st) bifogas under bilagor. • Namn, titel och kontaktuppgifter gällande två referenser     För mer information om Företagsekonomiska institutionen: fek.handels.gu.se   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!