LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Kalmar län

Samordnare Vattenmyndighetens kansli, vikariat

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Kalmar

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Länsstyrelsen i Kalmar är också Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Vårt uppdrag är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar tio län och ca 90 kommuner. Vi bereder underlag till vattendelegationens beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Det långsiktiga målet för vårt arbete är att uppnå en god vattenstatus i inlands-, grund- och kustvatten. Vill Du veta mer om Vattenmyndigheten så gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se Tjänsten är placerad på Vattenmyndighetens kansli inom Avdelningen för tillväxt och miljö. Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ ARBETSUPPGIFTER Vi söker en medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Vår engagerade grupp jobbar med vatten - en av samhällets viktigaste framtidsfrågor. Du kommer att arbeta med fokus på frågor som rör kommunal verksamhet med bäring på vatten. Det innebär framförallt ett samordnande ansvar för dricksvatten, avloppsrening och andra frågor med koppling till vattenförvaltning. Effekter av ett förändrat klimat, som till exempel vattenbrist, kommer att vara en utmaning att hantera i arbetet. Samtidigt behöver du samarbeta med både länsstyrelser och centrala myndigheter som arbetar med att vägleda kommunerna. Du kommer att få ansvar för innehåll i och spridning av olika underlag och digitala verktyg som Vattenmyndigheten tar fram för att stödja kommunerna. Dessutom kan annat löpande vattenförvaltningsarbete ingå i tjänsten beroende på din kompetens och ditt intresse. Vårt arbete bedrivs i sexårscykler vilket ger stor variation i arbetet. Det ger utrymme för egna initiativ till både utveckling av arbetsprocesser och metoder för samverkan. Vi förutsätter att du är engagerad och nyfiken med ett stort intresse för samhällsfrågor och genomförande av åtgärder för att förbättra tillståndet vattenmiljön. Vattenmyndighetens kansli har ett nära samarbete med länsstyrelserna inom distriktet och med de andra fyra vattenmyndigheterna i landet i syfte att skapa en effektiv och integrerad vattenförvaltning. I alla våra uppdrag är det särskilt viktigt att kunna upprätthålla kontakter och skapa nätverk på olika plan och med olika perspektiv; allt från samarbeten på lokal och regional nivå till nationella nätverk och samverkan med andra länder inom EU. Uppdragen förutsätter ett brett perspektiv på hållbar samhällsutveckling med bäring på vattenmiljön. Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. På kansliet har vi ett öppet arbetsklimat, värnar vår arbetsglädje och vår teamkänsla. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som har: - akademisk utbildning med koppling till vattenfrågor, som vi bedömer vara relevant. Gärna inom miljövetenskap, samhällsvetenskap, vatten- och naturresurslära eller motsvarande, - flerårig arbetslivserfarenhet av vattenrelaterat arbete, - kunskap om EUs vattendirektiv och vattenförvaltning, - förmåga att sätta dig in i nya frågeställningar och behålla ett helhetsperspektiv, - god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt både på svenska och engelska, - god datorvana. Det är meriterande om du har: - erfarenhet av arbete på kommunal nivå, gärna som vattenstrateg eller motsvarande, alternativt god förståelse för kommunalt vattenarbete från arbete i annan organisation, - erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag, eller liknande, - erfarenhet av användning av digitala system som GIS-verktyg och databaser. Vi söker dig som har god analytisk förmåga, är noggrann och har utvecklad samarbetsförmåga. Det är också viktigt att du har förmåga att skapa och bevara goda relationer samt att du kan vara drivande inom såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för uppgiften. Körkort krävs. ÖVRIGT Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet. Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!