LetsGig & Mecenat
Gigg från: Järfälla kommun

Samordnare arbetsmiljö och säkerhet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Järfälla

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb Barn och ungdomsförvaltningen driver förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb, grundskola och grundsärskola. Förvaltningen ansvarar också för öppen förskola, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet. Inom förvaltningen arbetar ca 2600 medarbetare. Vi söker nu en Samordnare arbetsmiljö och säkerhet till barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla Kommun. Tjänsten är placerad inom enheten för personal och kompetensförsörjning och du rapporterar till enhetschefen. I teamet arbetar även personalkonsulter, bemanningskoordinatorer, utvecklingsledare och VFU-ansvarig samt förvaltningens miljösamordnare. ARBETSUPPGIFTER I rollen har du ansvar för barn- och ungdomsförvaltningens övergripande arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap utifrån både barn- och elevperspektiv samt medarbetarperspektiv. Arbetet består av både samordnande och rådgivande insatser. Du är ett konsultativt stöd för förvaltningens rektorer och övriga chefer i alla förekommande frågor inom arbetsmiljö, säkerhet och krishantering. Du arbetar i nära samarbete med vår kapacitets- och fastighetssamordnare när det gäller arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv vid t ex om- och nybyggnationer av förskolor och skolor, det kan handla om t ex säkra lekmiljöer. Du arbetar i nära samarbete med personalkonsulter med att fortsätta utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete, vilket innefattar både den fysiska såväl som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det ingår även att stödja förvaltningsledningen i deras arbete inom dessa områden och du har en samordnande roll i förvaltningens krisledningsarbete. Inom fysisk arbetsmiljö arbetar du med fastighetsfrågor kopplade till säkerhet och fysisk arbetsmiljö t ex ventilation, buller, hot och våld. Du är behjälplig vid frågor vid tillsynsärenden från arbetsmiljöverket och från miljö- och hälsoskydd inom kommunen (t ex föreläggande inom ventilation och buller). Du är rektorers stöd i dialoger med våra samarbetspartners bland annat fastighetsförvaltare. I tjänsten ingår att för vår förvaltning ansvara för och arbeta i vårt incidentrapporteringssystem Stella (tidigare LISA) där arbetsskador och tillbud registreras. Du tar fram och analyserar statistik som du också redovisar i olika sammanhang, du utbildar chefer i att använda Stella och ger stöd till chefer i frågor gällande anmälningar och hantering av dessa. Inom säkerhet är uppdraget att samordna förvaltningens säkerhetsarbete så det ligger i linje med det som uttrycks i kommunens styrdokument samt utifrån befintliga lagar och förordningar. Du arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser och krisberedskap och kommer att vara förvaltningens samordnare inom civilförsvar. Du genomför regelbunden översyn av dokument och mallar i det övergripande säkerhets- och krisberedskapsarbetet. Du samarbetar med Trygghets- och säkerhetsenheten som finns placerad inom kommunstyrelseförvaltningen, andra förvaltningar, fackliga företrädare samt med externa aktörer. I uppdraget ingår även att tillsammans med specialpedagoger genomföra tillsyn på kommunens fristående förskolor utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv. KVALIFIKATIONER Du har en bredd och är intresserad av att arbeta inom samtliga områden; arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Du har god kunskap om befintlig lagstiftning inom arbetsmiljö och säkerhet och har erfarenhet av att samordna och arbeta med frågor inom ett eller flera av områdena. Du har förståelse för och intresse av pedagogiska frågor i relation till de olika arbetsområdena och har en vilja att sätta dig in i frågor som är relevanta för uppdraget. Du är van att stötta chefer på olika nivåer i en organisation. Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning med inriktning mot arbetsmiljö, krishantering och/eller säkerhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom ditt ansvarsområde eftersom du fungerar som strategiskt stöd till både rektorer och förvaltningsledningen. Du bidrar till att utveckla arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet, effektiva arbetsflöden och till en bättre arbetsmiljö. För att lyckas i rollen har du vana att hantera många uppgifter samtidigt samt trivs i en rådgivande och samordnande roll. Du trivs med att arbeta i team men då du är själv i din specifika funktion i vår förvaltning måste du samtidigt vara van vid att arbeta självständigt från start till mål, trygg i att fatta egna beslut och kunna strukturera ditt arbete. Du är driven och positiv inför nya utmaningar. Arbetet förutsätter att du är duktig på att skapa och underhålla relationer och har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och känner dig trygg med att presentera material i olika sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande roll inom offentlig verksamhet. Tillsvidareanställning. Provanställning kan bli aktuellt. OBS! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. ÖVRIGT Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Järfälla kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!