LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Fritidsledare

  • Vård & assistans

Borås

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter. Vi söker dig som vill vara med och driva en ungdomsverksamhet som stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt förverkliga uppdraget en rik fritid för alla. Verksamheten är medlem av KEKS-nätverket. Borås Öppna ungdomsverksamhet finns på tio olika platser i Borås. Där arbetar fritidsledare med utgångspunkt från barn och ungas bästa och utformar verksamheten tillsammans med deltagarna. Öppen ungdomsverksamhet finns på flera arenor som fritidsgårdar, föreningar och skolor vilket gör uppdraget roligt och omväxlande med många kollegor och kontaktytor. Det internationella arbetet är integrerat i verksamhetens alla delar med europeiska volontärer, personalprojekt och ungdomsutbyten. Verksamheten samverkar också med badhusen i Borås där man som fritidsledare kan ingå i badteamet och arbeta för att ge bästa tänkbara service till badgästerna. Arbetsuppgifter: Du arbetar både i den öppna verksamheten, leder gruppverksamheter och planerade aktiviteter. Du uppmuntrar och handleder barn och unga i projektarbeten och deras egenplanerade aktiviteter. Dokumentation och uppföljning av verksamheten görs i verktyget The Logbook och är en viktig del av arbetet. Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet med verksamhetens utveckling. Tillsammans med kollegor och besökare utvecklar du det trygghetsfrämjande arbetet genom våldsprevention, se gärna filmen som Borås Stad och Länsstyrelsen tagit fram: https://vimeo.com/429540521/d3e554da80 Utöver grunduppdraget i den öppna ungdomsverksamheten jobbar du dagtid med uppdrag inom simhall eller skola. På skolan skapar fritidsledare trygghet och aktiviteter. Arbetsuppgifter på badet innebär värdskap i simhall, städ och viss kassatjänstgöring. Som badvärd i simhall får man som, alla vikarier, genomgå ett livräddartest som Badenheten håller i. I arbetet ingår tjänstgöring på både dagtid, kvällar och helger. Kvalifikationer: Du har eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Du har förmåga att skapa trygghet och att främja ungas inflytande och delaktighet. Du planerar, utför och följer upp aktiviteter tillsammans med kollegor och besökare. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation och bidrar med entusiasm och energi som främjar samarbete och motivation. Du håller hög servicegrad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du använder digitala verktyg i ditt arbete. Meriterande är erfarenhet från arbete i simhall som simlärare eller badvärd samt andra språkkunskaper än svenska och engelska, särskilt dari, farsi, somaliska, arabiska, tigrinja eller finska. Meriterande är erfarenhet av icke-formellt lärande och rättighetsbaserat arbetssätt. Om du är kulturutövare inom , t.ex. musik, teater, dans så ses det också som meriterande. Önskvärt är även B-Körkort. Vi kommer att ha löpande intervjuer under ansökningstiden. I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!