LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Sommarvikarie som nämndsekreterare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en vikarierande nämndsekreterare till socialförvaltningen Nordost med fokus på nämndens individutskott. Som nämndsekreterare ingår du i kansliet som är en del av avdelningen stab och kommunikation. Inom kansliet arbetar du tillsammans med registrator, arkivarie, jurist, SAS, övriga nämndsekreterare samt administratörer kring bland annat nämndadministration, arkiv och diarium. Socialnämnden Nordost är organiserad i tre individutskott och du kommer utifrån det arbeta tillsammans med någon eller några av ordinarie nämndsekreterare under hela perioden. Som vikarierande nämndsekreterare ansvarar du för sekreterarskapet vid nämndens individutskott under ordinarie nämndsekreterares semester. Individutskottet beslutar i frågor som avser enskilda individer inom socialtjänsten. Arbetet består av att skriva protokoll och ansvara för att sammanställa och skicka ut handlingar och säkerställa att dessa är formellt korrekta. Arbetet innehåller olika administrativa uppgifter som exempelvis expediering av beslut samt att stötta handläggare och chefer i frågor som berör ärendeprocessen. Du är även ett stöd till våra förtroendevalda före, under och efter sammanträdet. Utöver sekreteraruppdraget ingår även andra för kansliet förekommande arbetsuppgifter såsom diarieföring, bevakning av förvaltningsbrevlåda samt utlämnande av allmän handling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har avslutad eller pågående utbildning inom offentlig förvaltning, socionomprogrammet eller juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Arbetslivserfarenhet som nämndsekreterare, registrator eller erfarenhet av handläggning/myndighetsutövning inom socialtjänsten är meriterande. Du har lätt för att uttrycka dig skriftligt och muntligt, god administrativ förmåga samt goda IT-kunskaper. Du har en förmåga att kunna organisera, prioritera och strukturera arbetsuppgifterna på ett enkelt och effektivt sätt. Samarbetsförmåga och förmåga att ge god service är också viktiga egenskaper för att lyckas i tjänsten. ÖVRIGT Vänligen respekterar att samtliga ansökningar måste registreras i vårt rekryteringsverktyg Visma Recruit. Vi beaktar ej ansökningar som inkommer per mejl. Det går bra att ansöka även om du ej har registrerat ett konto: välj då "Ansök utan konto".

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!