LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Arkivassistenter

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Som arkivassistent ingår du i kansliet som är en del av avdelningen stab och kommunikation. Inom kansliet arbetar du tillsammans med registrator, arkivarie, jurist, SAS, nämndsekreterare samt administratör kring bland annat nämndadministration, arkiv och diarium. Arbetet är kopplat till hanteringen av arkivhandlingar från tidigare stadsdelsnämnder som överlämnats till Socialförvaltningen Nordost i samband med den omorganisation som Göteborgs Stad genomförde vid årsskiftet 2020/2021. Arbetsuppgifterna innebär av ordnings- och förteckningsarbete av de tidigare förvaltningarnas personalhandlingar, diarieförda handlingar, avtal, protokoll med mera. Utöver detta kommer arbetsuppgifterna bestå av hantering av socialtjänstakter inför avställning till slutarkivet. Förvaltningen använder sig av arkivförteckningssystemet Klara. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning med minst 60 hp arkivvetenskap eller att du är precis i slutet av din utbildning alternativt har en annan liknande utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du behöver ha god kännedom om tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och gällande föreskrifter. Arbetet innebär att ta i beaktning relevant lagstiftning i alla förekommande arbetsuppgifter ex. GDPR, offentlighet och sekretess, förvaltningslagen, arkivlag samt se till att lagar och föreskrifter efterlevs. Du har goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift och goda it-kunskaper. Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och/eller erfarenhet från kommunal verksamhet så som kännedom om ärendehantering och processbaserad informationsredovisning. Som person är du noggrann, har ett gott ordningssinne och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är noggrann, drivande, arbetar effektivt och har god initiativförmåga. Du har lätt för att kommunicera samt förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans i en arbetsgrupp. ÖVRIGT Vänligen respektera att vi ej behandlar eller beaktar ansökningar som inkommer per mejl. Samtliga ansökningar måste registreras i vårt rekryteringssystem Visma Recruit. Det går bra att ansöka även om du ej har ett registrerat konto: välj då "Ansök utan konto".

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!