LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mölndals kommun

Enhetschef Personlig assistans

  • Övrigt

Mölndal

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill vara med att leda och utveckla personlig assistans i Mölndals stad! I tjänsten ingår även att ansvara för insatsen ledsagning för vuxna. Du kommer att vara del av en driven och engagerad ledningsgrupp som arbetar för att göra skillnad! Utöver personlig assistans ansvarar området även för daglig verksamhet och korttidsverksamheter för barn- och unga. I ledningsgruppen ingår utöver 9 enhetschefer också en metodutvecklare. Du kommer att arbeta i nära samverkan med ytterligare en assistanschef. Vägledande principer för vårt ledningsarbete är att vi ser till "helheten" och att vi är en "lärande organisation". Som enhetschef svarar du för ledning och utveckling av verksamheten och har personal- och budgetansvar samt ingår i ledningsgruppen på verksamhetsnivå. Du ska även aktivt bidra till områdets utvecklingsarbete och samverka med såväl interna som externa aktörer. I Mölndal skapar vi förutsättningar för samverkan mellan stadens chefer genom ett staden övergripande chefsnätverk. Sedan en tid tillbaka pågår ett utvecklingsarbete i staden för att arbeta mer tillitsbaserat. Ett tillitsbaserat arbetssätt fokuserar på kärnverksamheten och att beslut fattas så nära brukaren som möjligt. Vi ska minska detaljstyrningen och kontrollen och ge medarbetarna ökat handlingsutrymme. Inom personlig assistans pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkerställa tydliga och kvalitetssäkrade arbetsprocesser kopplade till brukares behov och medarbetarnas uppdrag. Medarbetarnas kompetens är ett prioriterat område för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. En kartläggning av medarbetarnas kompetens har därför genomförts inom hela funktionsstödområdet, nästa steg är att utarbeta kompetensplaner som stöd för kontinuerliga utbildningsinsatser. Vi hoppas att du blir intresserad och vill bidra med ditt engagemang och din kompetens! KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker har en högskolexamen som arbetsgivaren finner lämplig och relevant för tjänsten. Du har tidigare arbetat som chef med ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi och vi vill att du har erfarenhet av att leda personal som möter brukare med omfattande stödbehov. Tidigare erfarenhet av bemannings- och schemaplaneringsfrågor är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera de gemensamma målen och du leder gruppen i riktning mot att uppnå dem. Du är en trygg och relationsskapande ledare med god självinsikt och med förmågan att bemöta andra människor på ett lyhört och respektfullt sätt. Vi söker en ledare som är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning. Vidare lägger vi stor vikt vid att du är självständig, strukturerad och handlingskraftig samt att du har lätt för att samarbeta. ÖVRIGT Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad. Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal.

Mölndals kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!