LetsGig & Mecenat
Gigg från: Swedish Nutra AB

Tillverkning av kosttillskott / Production of supplements

  • Övrigt

Malmö

Please see English below. Om jobbet: Vi söker en ny medarbetare till vår produktionsvdelning för flytande kosttillskott. Hos oss går kvalitet före kvanitet, vi söker därför dig som är nogrann och exakt. Arbetsbeskrivning: Som produktionsmedarbetare kommer du delta i tillverkning, buteljering, etikettering och emballering av våra produkter. Vi tillverkar kosttillskot/multivitaminer i flytande form. TIllsammans med gruppen ansvarar du för att ordning och renlighet hålls i de aktuella produktionslokalerna. Arbetsutrustning används för att minska manuell hantering, tyngre lyft förekommer. Arbetet är förlagt dagtid, ca 35-40h/veckan. Arbetsuppgifter: Delta i tillverkning av företagets produkter. Bidra till att produktionens planering efterföljs. Delta i fyllnings- samt paketeringsarbetet. Säkerställa att produkterna hanteras på korrekt sätt och är i fullgott skick vid utleverans. Bidra till att produktionen flyter på felfritt. Hantera och rengör material och produkter i samband med tillverkning. Meriterande kvalifikationer: Praktisk erfarenhet av tillverkning av kosttillskott, läkemedel eller kosmetiska produkter. Erfarenhet från produktion Kunskaper i engelska. Erfarenhet av övervakning vid maskiner och underhåll av maskiner. Swedish Nutra: Swedish Nutra är ett Malmöbaserat familjeföretag som producerar kosttillskott i Östra Hamnen. Vi är ett växande företag med distribution över hela världen. Vi erbjuder en varm och trevlig arbetsmiljö och är mycket måna om att varje enskild individ trivs. Här erbjuds en initiativrik miljö med goda möjligheter att utvecklas och växa i sin arbetsroll. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen. Lön och anställningsvillkor Enligt ök. Kontaktuppgifter Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: office@swedishnutra.com Skicka ansökan till: office@swedishnutra.com Ansökan bör innehålla CV Personligt brev Startdatum Omgående Sista ansökningsdatum Intervjuprocessen sker löpande, anställning kan komma att ske under rekryteringsperioden. English About the job: We are looking for a new employee for our production department for liquid food supplements. With us, quality takes precedence over quantity, so we are looking for you to be accurate and precise. Job description: As a production employee, you will participate in the manufacturing, bottling, labeling and packaging of our products. We manufacture dietary supplements / multivitamins in liquid form. Together with the group, you are responsible for maintaining order and cleanliness in the relevant production premises. This is a full-time job and our production runs during the daytime. Tasks: Participate in the manufacturing of the company's products. Participate in the filling and packaging of products. Ensure that the products are handled correctly and are in perfect condition upon delivery. Contribute to the production flowing efficiently. Handle and clean materials and products in connection with manufacturing. Meritorious qualifications: Practical experience in the manufacturing of dietary supplements, medicines or cosmetic products. Experience in production. Knowledge of English. Experience monitoring machines and maintenance of machines. Swedish Nutra: Swedish Nutra is a Malmö-based family company that produces dietary supplements in Östra Hamnen. We are a growing company with distribution all over the world. We offer a warm and pleasant work environment and care that each individual thrives. Swedish Nutra offers an enterprising environment with good opportunities to develop and grow in the work role. Contact information: If you have questions about the position or the recruitment process, you are warmly welcome to contact: office@swedishnutra.com Send the application to: office@swedishnutra.com The application should include: CV Personal letter Start date: Immediately #jobbjustnu

Swedish Nutra AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!