LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Fullständig annons. Ämne Barn- och ungdomsvetenskap Ämnesbeskrivning Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen. Arbetsuppgifter Vi söker dig med ett intresse för att aktivt medverka till uppbyggnad av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra. I anställningen ingår undervisning och samverkan i anslutning till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, där institutionen har kursansvar för samtliga kurser i den verksamhetsförlagda utbildningen. Som en del i utbildningen genomförs besök hos studenten på VFU-platsen där också bedömning av studentens progression i förhållande till målen i utbildningsplanen sker. I anställningen kan det också ingå undervisning i andra kurser inom programmet och kursledning. Den sökande förväntas delta i såväl undervisning och examination som kursutveckling. Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete genom att till exempel initiera och utveckla utbildningen i verksamhetsförlagd utbildning, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet, bidra till en fortlöpande diskussion kring hur forskning och utbildning ömsesidigt kan utvecklas samt ges utrymme inom ramen för institutionens undervisningsuppdrag i verksamhetsförlagd utbildning. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska. Behörighet Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Bedömningsgrund Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Anställning Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborg, Tillträde enligt överenskommelse. Tillsättningsförfarande Urvals- och bedömningsprocessen kommer att innefatta sakkunnigbedömning, intervjuer och referenstagning. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Kontaktuppgifter för anställningen Upplysningar om anställningen lämnas av Cecilia Wallerstedt, prefekt +46 (0)31 786 3272 cecilia.wallerstedt@gu.se Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kristin Martinsson, administrativ chef + 46 (0)31 786 2344 kristin.martinsson@gu.se Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets webb.   Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-14 Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!