LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads kommun

IT-säkerhetsarkitekt

  • IT & programmering

Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Kommunledningskontoret arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT. Beskrivning Karlstads kommun söker nu en it-säkerhetsarkitekt. Som IT-säkerhetsarkitekt kommer du att ha en central roll i utvecklingen av Karlstads kommuns digitaliseringsarbete med möjlighet att bidra till utvecklingen av ett helt nytt arkitekturteam!   Du tillhör utvecklingsfunktionen på Kommunledningskontoret som består av stab och tre avdelningar: IT-avdelningen, Upphandlingsenheten och Avdelningen för digital utveckling och innovation. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningens stab och jobba tillsammans med övriga arkitekter i ett team för att stödja koncernens digitalisering och digitala transformation med utgångspunkt i ökat värdeskapande.   Karlstads kommun är i ett spännande skede där agilt arbetssätt, arkitekturstöd och portföljstyrning kopplas ihop i en ny ledningsstruktur. Som ett led i detta förstärker vi oss inom arkitektur och rekryterar verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt och IT-säkerhetsarkitekt som tillsammans med nuvarande arkitekter bildar ett nytt team.   Som IT-säkerhetsarkitekt kommer du att arbeta med samtliga koncernens förvaltningar och bolag, kundansvariga, objektledare, objektansvariga och ledning i en flora av såväl lokalt installerade tillämpningar som externt köpta tjänster.  Arbetsuppgifter Informationssäkerhet är en kvalitetsaspekt av såväl verksamhets- som IT-arkitektur.  I rollen som IT-säkerhetsarkitekt kommer du att ha din hemvist i avdelningens arkitektteam som leds av verksamhetsarkitekten. Där arbetar du med fokus på säkerhetsarkitektur och konkretisering av säkerhetsåtgärder med koppling till de informationssäkerhetanalyser som regelmässigt genomförs vid nyanskaffning och förändringar av kommunkoncernens IT-stöd. Du ansvarar för att den arkitektur som produceras av teamet har rätt säkerhetsegenskaper oavsett om det är fråga om kommunkoncernens egen IT-miljö eller tillämpningar som köps in som externa tjänster. Arbete med mål-, referens-, och lösningsarkitekturer kommer därför att ske i nära samverkan med dig.  Du är drivande kring gemensamma frågeställningar rörande säkerhetsarkitektur där du arbetar tillsammans med informationssäkerhetsansvarig, IT-säkerhetssamordnaren, objektledare och övriga i arkitektteamet. Som ett resultat av arbetet ansvarar du för att upprätthålla nuläge och målbild över olika delar av kommunkoncernens säkerhetsarkitektur.  Rollen som it-säkerhetsarkitekt innebär bland annat att: - Medverka i kommunkoncernens samverkansorganisation för informationssäkerhet och dataskydd. - Ta fram och beskriva målbilder för säkerhetsarkitekturen inom olika verksamhetsområden. - Stödja och vägleda i olika uppdrag och utvecklingsprojekt, exempelvis vid upphandlingar av systemlösningar. - Säkerställa att relevanta organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder finns beskrivna i arkitekturen och implementerade i berörda interna och externa systemlösningar med långsiktig förvaltningsbarhet. - Ta del av rapporter från bland annat vår SIEM-lösning för att analysera och skapa underlag för säkerhetshöjande åtgärder. - Granska redan implementerad säkerhetsarkitektur, dra slutsatser och föreslå förbättringsåtgärder. - Omvärldsbevaka utvecklingen inom Cyber Security  samt handha externa kontakter med leverantörer samt andra myndigheter och organisationer. Kvalifikationer Vi söker dig som har en akademisk examen inom datateknik, datavetenskap eller liknande utbildning, alternativt innehar motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.   Du har erfarenhet av att leverera skalbara lösningar och har ett genuint intresse för tekniska aspekter av IT-säkerhetsområdet. Du har kunskap om säkerhet inom verksamhet, applikation/system samt infrastruktur. Du har förståelse för hur hög IT-säkerhet uppnås genom systematik, verksamhetsstyrning, infrastruktur och applikationer.  Meriterande är: - Erfarenhet från kvalificerat arbete inom informationssäkerhetsområdet i större organisation, där du arbetat med olika former av risk- och sårbarhetsanalyser samt informationsklassificering, säkerhetsvalidering, exempelvis penetrationstestning, säkerhet kring och uppföljning av molnbaserade leveransmodeller. - Erfarenhet av informationssäkerhetsstandarder exempelvis ISO 27001, ISO 27701 och lagkrav - exempelvis inom dataskydd. - Erfarenhet av utveckling och framtagande av styrdokument och uppföljning av verksamhet. - Kunskaper om certifikatshantering, kryptering samt SIEM-lösningar - Relevanta certifieringar inom IT- och informationssäkerhetsområdet, exempelvis CISSP, CISM, CISA, etc. - Erfarenhet av Microsofts säkerhetsarkitektur för lokala tillämpningar och i Azure. Du förväntas kunna arbeta självständigt och resultatinriktat med god analytisk förmåga. Du är kommunikativ, strukturerad, har god samarbetsförmåga, hög social kompetens och ett stort driv av att utvecklas. Du är nyfiken på ny teknik, tar gärna egna initiativ och trivs med att arbeta i team där du delar med dig av din kunskap. Du räds inte nya utmaningar och tycker om att ha kundkontakt.  Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och anställning kräver godkänd säkerhetsprövning.  Tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Vi intervjuar löpande för den här tjänsten. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Karlstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!