LetsGig & Mecenat
Gigg från: Arbetsmiljöverket (Av)

Vill du arbeta med produktsäkerhet?

  • Allt-i-allo

Solna

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklade arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra. Dnr 2021/051874 Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden, bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig. Vi utökar vår verksamhet och söker flera medarbetare på enheten för produktsäkerhet som tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare ska arbeta med produktsäkerhet. Det är en öppen och trevlig enhet där vi hjälper och stöttar varandra. Det vi söker är fler sakkunniga inom produktsäkerhet för områdena maskiner, automation, ai, styrsystem, robotar, stegar och ställningar. Enheten har en viktig roll att driva utvecklingen av produktsäkerhet i Sverige och i Europa och har till uppgift att utreda om vissa tekniska produkter uppfyller gällande lagstiftning. Detta kallas för marknadskontroll. De produktområden vi arbetar med är maskiner, tryckbärande anordningar, enkla tryckkärl, personlig skyddsutrustning, utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (ATEX) och produkter inom det icke harmoniserade området. Samarbete sker kontinuerligt med både interna och externa intressenter som exempelvis tillverkare, andra myndigheter, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter. Enheten för produktsäkerhet, med 12 medarbetare, ingår i regelavdelningen som för närvarande har ca 65 medarbetare fördelade på 5 enheter – användarregler, rörligt arbete och stab, kemi, mikrobiologi och toxikologi, människa och omgivning samt produktsäkerhet. Ditt nya arbete Som sakkunnig kommer du att: - utreda och handlägga ärenden inom marknadskontroll av produkter som exempelvis maskiner och/eller produkter inom det oharmoniserade området som stegar och ställningar, - bistå med din sakkompetens internt inom Arbetsmiljöverket men även externt i samband med bland annat olycksutredningar, - företräda myndigheten i olika sammanhang både nationellt och internationellt, - bedriva och medverka i föreskriftsarbete som berör produktsäkerhet: skriva regler, ta fram vägledningar, besvara frågor om tillämpningen, - svara på remisser, - vara ett stöd till Inspektionsavdelningen och andra sakkunniga handläggare på myndigheten, - medverka när informationsmaterial sammanställs, - planera och delta i utbildningar, konferenser och seminarier. Arbetet är i stort självständigt, utåtriktat och kan innebära en del resor nationellt och internationellt. Arbetsuppgifterna kan komma att variera över tiden beroende på aktuell fokusering inom avdelningen, men innebär alltid att så långt som möjligt ta till vara på din kompetens. Vi erbjuder dig en grundläggande internutbildning då du startar hos oss och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi söker dig som har • Universitets- eller högskoleutbildning med teknisk alternativt juridisk inriktning om minst 120 gamla respektive 180 nya hp eller annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. • Lätt för att uttrycka dig tydligt och begripligt i tal och skrift, både på svenska och engelska. Som person trivs du med att jobba lösningsorienterat och anpassar dig- och ditt arbetssätt oavsett dignitet på ärendets innehåll. Du är kommunikativ och har lätt att skapa kontakter med kollegor och externa intressenter. Du är nyfiken och vill lära dig mer, tar initiativ och bidrar aktivt till utveckling för att tillämpa dina kunskaper inom nya områden. Samarbete är en naturlig del i ditt arbetssätt och du bidrar till helheten genom att visa engagemang och hänsyn i samarbetet med andra. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Det är meriterande om du har • Teknisk kompetens. • God kännedom om EU-lagstiftning. • Vana att leda och arbeta i projekt. • Erfarenhet och vana av att föreläsa och hålla presentationer. • Erfarenhet av myndighetsarbete. Mer om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad på Svetsarvägen i Solna Business Park. Här arbetar vi både aktivitetsbaserat och med fasta arbetsplatser. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha balans mellan jobb och fritid, därav har vi ett generöst flextidsavtal som ger dig möjlighet att planera din arbetstid och det finns också möjlighet att jobba utanför kontoret vid behov. Vi har individuell lönesättning samt tillämpar provanställning om sex månader. Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida av.se/arbeta hos oss. Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet. Som medarbetare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till helheten genom att visa engagemang och hänsyn i samarbetet med andra. Du agerar efter våra värdeord trovärdig, kommunikativ och offensiv samt att du har ett likabehandlingsperspektiv i din vardag. Tillsammans ska vi lyckas nå våra verksamhetsmål, bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för en lärande arbetsplats. Om du har frågor Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Anna Johansson Norlén. Fackliga kontaktpersoner är för Saco Edgardo Aleite, för ST Marie-Louise Mellbourn och för Seko, Jenny Bengtsson. Kontakta oss via Arbetsmiljöverkets växelnummer, 010-730 90 00. Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverket och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2021 . Ansök genom att klicka på länken nedan. Om avdelningen Avdelningen för regler skriver och ansvarar för regler och föreskrifter som, utöver våra lagar om arbetsmiljö, styr hur en bra arbetsmiljö ska vara. Vi är ca 65 handläggare som är sakkunniga inom till exempel det kemiska, organisatoriska och sociala, ergonomiska eller tekniska området. Vi medverkar också som svenska representanter vid utarbetande av EU-direktiv och standarder, stöttar och medverkar vid arbetsmiljöinspektioner, utför marknadskontroll och ger utbildningar. Avdelningen har en stab som följer upp författningsarbetet och arbetar övergripande med ärenden och remisser.

Arbetsmiljöverket (Av)

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!