LetsGig & Mecenat
Gigg från: Cortexia AB

Barnpsykolog

  • Vård & assistans

Stockholm

Verksamhet med Första linje barnpsykiatri för barn under 18 årsåldern. Riktlinje för arbetsuppdraget: att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa att ringa in och definiera problem, symtom och besvär att hänvisa och remittera vidare till andra aktörer att vara ett konsultativt stöd för andra verksamheter som möter barn som mår dåligt att ge stöd till barn enskilt eller i grupp, och till familjen. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Cortexia AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!