LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION STOCKHOLM

Ekonomichef till Folktandvården Stockholm

  • Övrigt

Stockholm

Folktandvården Stockholmsöker EKONOMICHEFtill huvudkontoret vid Medborgarplatsen. Ekonomichefen ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Vill du bidra till något större i din ledarroll genom att varaaffärsmässig i en offentlig miljö? Är du dessutom en erfaren ekonomichef som vill vara med att påverka Folktandvården Stockholms utveckling, uppföljning och ledning? Då ser vi fram emot din ansökan! Folktandvården Stockholm är ett bolag som ägs av Region Stockholm, och som i huvudsak omfattar två affärsområden, allmäntandvård och specialisttandvård. Folktandvården Stockholm leds av vår VD med stöttning av ledningsgruppen. Utöver VD-staben finns det sex avdelningar inom områdena ekonomi, forskning, IT, kommunikation, personal samt tandvård och utveckling, och en enhet för medicinteknik och lokaler, på huvudkontoret (cirka 60 medarbetare). Huvudkontorets roll är att ansvara för lednings- och stödprocesserna som styr och stöttar vår kärnverksamhet (cirka 2 000 medarbetare). Våra 80 kliniker finns på 65 olika geografiska platser i länet, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varjehar vi 1,5 miljoner kundbesök. Vi behandlar majoriteten av Stockholms barn, och dessutom ungefär var tredje vuxen. Ditt uppdrag På Folktandvården Stockholm ska vi rekrytera vår nästa ledare, för tjänsten som ekonomichef. Triggas du av förändringsarbete, att både arbeta strategiskt och operativt, och har erfarenhet av att leda en organisation framåt genom olika faser av förändring. Då är det här ett spännande uppdrag för dig. Vi värdesätter din erfarenhet av arbete med förvaltning, utveckling och ledning av de övergripande processerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du kommer att leda och coacha ekonomiavdelningen och dess olika funktioner, som består av redovisning, ekonomistyrning, upphandling samt arkiv och diarium. På ekonomiavdelningen arbetar idag 15 personer. Redovisningsfunktionen leds av en redovisningschef som rapporterar till dig som ekonomichef. I ditt ansvarsområde ligger även att hålla dig uppdaterad på de lagar och regler som gäller för ditt arbete. Vilket bland annat inkluderar; gällande lagar för offentligägda bolag samt Region Stockholms policys och riktlinjer. Med gott ledarskap visar du riktningen framåt, leder genom personligt föredöme, och som kommunikativ ledare skapar du motivation samt engagemang gentemot avdelningens målbilder. Du har budgetansvar för ekonomiavdelningen och tar ansvar för att avdelningen får en förståelse för vad som förväntas i leverans till bolagsledning och styrelse. Du kommer ansvara för Folktandvårdens övergripande processer för verksamhets- och ekonomistyrning, och i ledningsgruppsarbetet tar du en aktiv roll för att driva dessa processer.  Det innefattar ansvar för att leda processerna för planering inklusive budgetprocessen och uppföljning samt den löpande ekonomiska rapporteringen till bolagsledning och klinikledning, ekonomiska rapporter till företagets styrelse och ägaren Region Stockholm. Dessutom kommer du att ingå i Region Stockholms ekonomichefsnätverk. I samarbete med VD utarbetar du beslutsunderlag till styrelsen och du är även föredragande på styrelsemötena. Tillsammans med redovisningschefen ansvarar du också för månads-, delårs- och helårsbokslut.  Vem är du Du har en civilekonomexamen eller motsvarande. Du har gedigen erfarenhet av arbete med ekonomistyrning avseende såväl budgetering som uppföljning. Vana att analysera och kritiskt granska ekonomiska beslutsunderlag samt har du arbetat med uppföljning av resultat och nyckeltal på övergripande nivå eller bolagsnivå. Du har en flerårig erfarenhet av ledarskap, med personal- och verksamhetsansvar. Erfarenhet från offentlig verksamhet är ett krav och erfarenhet från aktiebolag är en stor fördel. Har du erfarenhet från båda är det starkt meriterande. Mycket god erfarenhet av Officepaketet, särskilt Excel.  Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska. Vidare som person är du affärsmässig och har lätt för att förstå strategier och prioriteringar för din verksamhet. Du tillämpar din kompetens och arbetar uthålligt för att uppnå dina och bolagets uppsatta mål, och du är flexibel inför att hantera olika utmaningar och inför att lösa problem. Som person etablerar du trovärdighet och du tvekar inte att anta utmaningar och du förmedlar också energi genom kommunikation med andra. Tjänsten Det här är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 april 2021.  Vill du veta mer Kontakta gärna;Eva Ljung, VD, 08-123 166 55 Fackliga kontaktpersoner Helen Ahlgren, SRAT, tel 08- 123 169 80 Soheila Mellat, Vision, tel 08 -123 166 96 Ulrika Rebhan, TT, tel 08-123 152 32

REGION STOCKHOLM

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!