LetsGig & Mecenat
Gigg från: Huddinge kommun

Domänarkitekt

  • IT & programmering

Huddinge

Om arbetsplatsen Digitaliseringsavdelningen på Huddinge kommun står inför en spännande resa under de kommande åren då kommunen satsar på att bli en av de främsta digitaliseringskommunerna i Sverige. Avdelningen består av sektionerna Arkitektur och Innovation, Sammanhållen Verksamhetsutveckling, Drift och Förvaltning samt Digitalt stöd. Digitaliseringsavdelningen har runt 50 medarbetare och leds av framtidsdirektören som rapporterar till kommundirektören och ingår i Huddinge kommuns ledningsgrupp. Digitaliseringsavdelningen ska leverera IT- och digitaliseringstjänster som är anpassade till verksamheternas mål och behov. Till detta ska avdelningen även proaktivt leda verksamheterna in i och igenom den digitala transformationen. Sektionen Arkitektur och Innovations uppdrag är att omsätta verksamheternas behov till relevanta tjänster ur ett strategiskt och holistiskt perspektiv. Samt att se till att vi framtidssäkrar en så effektiv och säker leverans av våra tjänster som möjligt. Nu söker vi en Domänarkitekt med fokus på IT-säkerhet till sektionen Arkitektur och Innovation. Som Domänarkitekt ingår du i EA-teamet som leds av enterprisearkitekten samt rapporterar till sektionschefen för Arkitektur och Innovation. - Tillsammans med övriga i teamet (som består av enterprisearkitekt, verksamhetsarkitekt och lösningsarkitekter) ansvarar du för att arkitekturen utvecklas i linje med Huddinge Kommuns övergripande mål, strategier och verksamhetsplaner. Du ansvarar specifikt för IT-säkerhetsarkitekturen och kravställning utifrån den kontrollkatalog som är utgångspunkt för IT-säkerhetsåtgärder i våra lösningar. Förutom att du är har fokus på IT-säkerhetsarkitektur har du även kompetens inom integrations- och/eller informationsarkitektur. I rollen kommer du även att samarbeta med IT-säkerhetsansvarig och informationssäkerhetssamordnare i strävan efter en sammanhållen och framtidssäkrad informations- och IT-säkerhet. Du jobbar operativt med kravställning i upphandlingar, i projekt och i objekt så vi säkerställer att lösningar går i linje med det framtida önskade läget samt arbetar strategiskt med målarkitektur och strategier och bidrar i arbetet med att lyfta arkitekturfunktionen, tar fram arkitektoniska handlingsplaner, målbilder och systemstrategier. Du leder och jobbar med framtagandet av IT-säkerhetsarkitekturens nu- och önskade läge samt bidrar till att utveckla gruppens arbetssätt, processer och rutiner. Du omvärldsbevakar också löpande och håller dig uppdaterad inom IT-säkerhetsområdet för att vara ett naturligt bollplank för personerna i gruppen samt övriga organisationen. En nyckelkompetens i rollen som Domänarkitekt är förmågan att kommunicera. Du kommer att verka som översättare och befinna dig i gränslandet mellan IT och verksamhet. Därför är det mycket viktigt att du kan göra dig förstådd vare sig du pratar teknik eller verksamhet med chefer och medarbetare i alla delar av kommunens vida verksamhet. - Du har ett diplomatiskt förhållningssätt och är strategisk, proaktiv, lösningsfokuserad och har en god förmåga att entusiasmera och få med dig dina kollegor i arbetet framåt. - Du kan röra dig mellan strategiskt tänkande och operativt driv samt har en mycket god kompetens att jobba metodiskt med arkitekturfrågor med fokus på IT-säkerhet och information. - Du har förmågan att skapa struktur, transparens och förenkla sammanhang i en komplex miljö. Vi ser gärna att du har jobbat som arkitekt i en komplex organisation. Det är meriterande om du har kunskaper om informationsarkitektur och masterdataarkitektur. Har du erfarenhet av att jobba i Sparx EA är det ett stort plus. Det är också positivt om du har certifieringar gällande Lösnings- eller Säkerhetsarkitektur. Erfarenhet av den nationella arkitekturgemenskapens EA-ramverk är värdefullt då det är ett ramverk som vi tar utgångspunkt från när vi tar fram våra framtida arbetssätt. Förmåner För att kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder kommunen en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Huddinge kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!