LetsGig & Mecenat
Gigg från: Gävle kommun

Sommarvikarier till Familjehuset

  • Vård & assistans

Gävle

ARBETSUPPGIFTER Familjehuset söker sommarvikarier för utrednings- och behandlingsuppdrag. På Familjehuset genomförs strukturerade utredningsinsatser och behandlingsuppdrag i komplexa situationer i familjer med barn och ungdomar. Allt arbete sker på uppdrag av Socialsekreterare inom Socialtjänsten i Gävle Kommun. Familjehusets metoder bygger på ett systemiskt förhållningssätt där barns, föräldrars och nätverkets delaktighet är mycket viktig. I uppdraget ingår således att ha fördjupade utredningssamtal och observationer. Vid behandlingsuppdrag så arbetas intensivt i och med familjer för att möjliggöra en förändring. I allt arbete är dokumentation en viktigt del för att beskriva behov och visa på förändring eller hinder för förändring. Som Utredande Familjebehandlare har man ansvar att föra journal över arbetet samt göra analyser över processen. Arbetet utförs på så kallad schemalagd arbetstid under dag, kväll och helg och man arbetar i team med andra Utredande Familjebehandlare. Som vikarie kommer du arbeta nära ordinarie medarbetare då Familjehusets arbetsmodell bygger på teamarbete. Du har mycket god förmåga att skapa förtroendefulla professionella relationer. Vi fäster stor vikt vid Din förmåga att samverka med familjerna och att sätta barnens behov i centrum. Uppdraget ställer stora krav på att du kan vara tydlig och, vid behov delge obekväm information. Du kan uttrycka Dig väl i tal och skrift. På denna befattning krävs utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister. Utdraget beställer Du från Polisens hemsida. KVALIFIKATIONER Pågående eller avslutade studier på Socionomprogrammet Körkort och körvana ÖVRIGT Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Gävle kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!