LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

En doktorand inom projektet AI, the Social Contract and Democracy

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik. HDK-Valand vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, foto, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi utbildar också lärare inom bild och slöjd. Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Bakgrund och ämne Göteborgs universitet har beviljats medel från det Nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) för det femåriga forskningsprojektet AI, the Social Contract and Democracy. Detta är en omfattande strategisk satsning från finansiärens sida med stor potential för vårt universitet som helhet. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Juridiska institutionen och HDK-Valand. Utöver ett biträdande lektorat utlyses två doktorandtjänster, varav en placeras vid Juridiska institutionen och en vid HDK-Valand. Det är doktorandtjänsten vid Juridiska institutionen som denna utlysning avser. Projektet relaterar till flera ämnen och discipliner och därför riktas utlysningen inte mot ett specifikt ämne. Det är projektbeskrivningen och meriteringen hos den framgångsrike sökanden som avgör inom vilket ämne antagning och anställning sker. Doktoranden kommer dock att antas och anställas i ett av de sju ämnena som finns vid Juridiska institutionen, varför det krävs en tillräcklig nära anknytning till ett eller flera av dessa sju ämnen. Du kan läsa mer om Juridiska institutionens ämnesgrupper här. Likaså krävs det att sökanden är kapabel att i sin forskning och undervisning bidra till miljöerna både vid juridiska institutionen och HDK-Valand. Arbetsuppgifter Anställningen inleds under augusti 2021. Anställningstiden är i första hand ett år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sammanlagt tre år. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning men i tjänsten kan det ingå institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid. Doktoranden ska delta i relevanta forskningsmiljöer vid HDK-Valand och Juridiska institutionen och utvecklar projektet AI, the Social Contract and Democracy på så sätt att båda institutioner har nytta av det. Behörighet Doktorandanställningen riktar sig till den som inte redan är antagen till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som vid ett svenskt lärosäte avlagt juristexamen eller motsvarande eller inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som ger motsvarande kompetens. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen inom ett särskilt ämnesområde. Sökande ska äga tillfredsställande språkkunskaper i svenska eller engelska. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller klarat av alla moment som krävs för examen senast den 25 februari 2021. Till fullständig annons och ansökningsanvisningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-25.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!