LetsGig & Mecenat
Gigg från: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Speciallärare till Ekeskolan

  • Skola & utbildning

Örebro

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet. Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb ARBETSUPPGIFTER Vi söker speciallärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-10, inom grundsärskolans ämnesområden. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också genom ditt stöd ge våra elever med synnedsättning eller blindhet, kombinerat med ytterligare funktionsvariationer möjlighet att nå sina mål? Då är du en av de speciallärare som vi behöver i vår verksamhet. Vid Ekeskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och specialskolan och grundsärskolans kursplaner. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov. Som speciallärare hos oss arbetar du med pedagogisk kartläggning, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och utvärdering. Du kommer att vara undervisande klasslärare i en av våra klasser på Ekeskolan, med elever som läser efter grundsärskolans kursplan I uppdraget ingår att vara mentor åt elever. Kommunikationen i denna klass sker genom teckenspråk, då tjänsten är mot elever som har en synnedsättning i kombination med hörselnedsättning. Arbetet hos oss kräver nära samverkan med elevassistenter, elevernas vårdnadshavare, övriga kollegor samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling. Du kommer även att ha stöd av specialpedagog, IT-pedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och fysioterapeut. KVALIFIKATIONER 1. Kvalifikationer som den sökande måste ha, så kallade ska-krav, • Speciallärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i grundsärskolan årskurs 1-10. • En förutsättning för att du ska kunna arbeta hos oss är att du kan eller är intresserad av att lära dig svenskt teckenspråk då vår teckenspråkiga miljö är mycket viktig i denna klass. Kan du inte teckenspråk kommer vi att stötta dig med kompetensutveckling. • Kunskaper om elevers utveckling i kommunikation och alternativa kommunikationssätt. 2. Krav som är önskvärda, • Speciallärarexamen med inriktning mot syn eller utvecklingsstörning • Kunskap om TAKK • Erfarenhet av att arbeta med elever med synnedsättning eller blindhet • Kunskap inom NPF • Kunskap om ICDP Personliga egenskaper: • God samarbetsförmåga, flexibel, lösningsfokuserad • God kommunikativ förmåga Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. ÖVRIGT Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!