LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Processledare för systematiskt förbättringsarbete (SFA) till Socialförvaltn

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Förvaltningsledningen har beslutat sig för att implementera systematiskt förbättringsarbete (lean) som verksamhetsstrategi för att skapa maximalt värde för våra brukare, minimera stopp och slöserier i våra processer/flöden och förverkliga metodiken med ständiga förbättringar på alla nivåer. Systematiskt förbättringsarbete handlar om att känna till vad organisationen gör, följa upp hur det går och ha en strategi för hur vi förbättrar det dagliga arbetet med brukarna. Vi söker nu dig som vill vara med och leda arbetet med att implementera systematiskt förbättringsarbete som verksamhetsstrategi. Du får vara med från början och påverka hur arbetet ska planeras, genomföras, analyseras och följas upp. Du står för drivet och visar vägen i implementeringen. Som processledare kommer du att stötta ledningen med det strategiska förbättringsarbetet med mål och mätetal. Du säkerställer att de förbättringsprojekt som startas upp i förvaltningen har relevans och ger önskad effekt. I början kan du själv behöva leda förbättringsprojekt innan nyckelpersoner har utbildats och kan ta över arbetet. Du har en nyckelroll i att trygga implementeringen av en lärande organisation, i alla led. Du förmår alla medarbetare att anamma synsättet att en organisation aldrig är färdigutvecklad samt uppmuntrar chefer och medarbetare i att både känna ansvar för och delta i förbättringsarbetet. Du engagerar chefer/medarbetare/nyckelpersoner i vad systematiskt förbättringsarbete innebär och hur det ska utövas. Du lär ut hur processer kartläggs och förbättras, ifrågasätter existerande standarder och rutiner utifrån att effektivisera brukarens väg i systemet. Du förväntas också coacha chefer för att komma igång med, eller upprätthålla, arbetet på enhetsnivå. Då rollen är ny och utformas med och av dig, kan arbetsuppgifter tillkomma. Du kan behöva röra dig mellan alla nivåer såsom enhet, avdelning och förvaltning och behöver då kunna anpassa dig utifrån var du befinner dig. Organisatoriskt tillhör du förvaltningens grupp med verksamhetsutvecklare/controller som ligger inom avdelningen Stadsområde, välfärd och fritid. Du kommer att arbeta på uppdrag av avdelningschef och arbeta nära avdelningschefer, förvaltningscontroller, ekonomichef och verksamhetsutvecklare/controller. Därutöver kan rollen innebära ett nära samarbete med enhetschefer och 1:e socialsekreterare vid implementering på enhetsnivå. KVALIFIKATIONER Du som söker har högskoleutbildning med en tänkbar bakgrund inom offentlig förvaltning, socionom, beteendevetare eller motsvarande. Du har teoretisk och praktisk erfarenhet av arbete med systematiskt förbättringsarbete, gärna inom kommunal verksamhet. Du känner dig trygg med hela förhållningssättet och har förmågan att lära ut SFA till till andra. Du strävar mot det perfekta tillståndet (även om det är omöjligt att uppnå) och har förmågan att motivera och skapa intresse för ständiga förbättringar. Förhållningsättet du präglas av är att ingen process är perfekt, det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling. Avvikelser eller problem är lika med möjligheter för verksamhetsutveckling. Du har förmågan att analysera komplexa utmaningar och är duktig på att hitta rotorsaker, du nöjer dig inte med att lindra symptom. Du är van vid att arbeta i team och samarbetar öppet och prestigelöst. Vana vid att leda projekt ser vi som meriterande. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och du är van vid att prata inför andra, möta olika grupper och anpassa dig efter olika behov. Du besitter även förmågan att leda, samordna och driva utvecklingsprocesser med ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt. Du är utåtriktad, strukturerad och självständig i ditt arbete och kan se helheter med känsla för detaljer utan att för den sakens skulle fastna i dem. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!