LetsGig & Mecenat
Gigg från: Botkyrka kommun

Verksamhetschef Mångkulturellt Centrum

  • Övrigt

Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är drygt 200 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor. Beskrivning Mångkulturellt centrum - MKC - är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där kulturell mångfald reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Uppdraget är att arbeta för ett hållbart samhälle och att öka kunskapen om de nya förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering.  För att främja en sådan samhällsutveckling bedriver MKC kunskapsutvecklande verksamheter i form av utbildning, forskning, bokutgivning och utställningsverksamhet. Vår forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt. I vårt kulturhus i Fittja välkomnar vi besökare till utställningar, specialbibliotek, konferenser, konstpedagogisk verkstad, butiken samt vår restaurang Tavernan. MKC är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration, kulturarv, rasism och jämlikhet. MKC har för närvarande ca 30 medarbetare med arbetsplats på Fittja gård i Botkyrka kommun. Arbetsuppgifter Som verksamhetschef har du fullständigt verksamhets-, budget, personal- och arbetsmiljöansvar för stiftelsen med ca 30 anställda och du leder verksamheten genom ledningsgruppen om 6 personer. Verksamhetschefen rapporterar till styrelsen. I fokus står den fortsatta utvecklingen av verksamheten genom långsiktiga samarbeten och en stärkt forskningsmiljö, för att på så sätt skapa en hållbar finansiering över tid. I ansvaret ligger att fortsatt driva en utställningsverksamhet som är kopplad till grunduppdraget och till MKC:s forskningsområden samt sprida kunskap genom utbildning tillsammans med existerande och nya samarbeten inom såväl offentlig som privat sektor. Uppdraget innefattar också att profilera centret och dess kompetens genom att arbeta utåtriktat i samverkan med bl a kommun, museer, universitet och myndighet på såväl lokal, nationell som internationell nivå. För att lyckas i uppdraget, krävs att bygga upp och förvalta en förtroendefull relation med både den politiskt tillsatta styrelsen och kommunen i stort. Kvalifikationer Vi söker dig med: - Relevant akademisk utbildning - Erfarenhet från liknande frågor från myndighet, forskning, museum eller motsvarande - Erfarenhet av att arbeta som chef med fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar - Erfarenhet från ledningsgruppsarbete med övergripande strategiska frågor. - Erfarenhet från arbete inom offentlig sektor och det är meriterande med kommunal bakgrund och förståelse för samspelet med politiskt förtroendevalda Person och ledarskap - Driven, kommunikativ och utvecklingsorienterad/entreprenöriell - Trygg ledare som är van att föra sig i "olika rum" - God förmåga till visionärt och strategiskt tänkande samt intresse för och erfarenhet av att driva förändringsarbete. - Lyhörd, tydlig och modig ledare med förmåga att motivera, utveckla och inspirera. - Stå stadigt när det blåser då man hanterar frågor som engagerar och som är politiskt känsliga vissa gånger - Öppet och inkluderande arbetssätt genom tillitsfullt, coachande och samarbetsinriktat ledarskap - Beslutsför och ansvarstagande. - Stödjande och samtidigt våga utmana - Förmåga till helhetssyn och omvärldsanalys Kontakt I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius på anna.arborelius@jeffersonwells.se alt. 072-537 50 11 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld på rutger.carlheim-gyllenskiold@jeffersonwells.se alt. 070-377 53 52. Vi vill ha din ansökan senast 16 januari 2022. Om oss Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Förmåner Du som medarbetare är det viktigaste vi har för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vi erbjuder därför en rad förmåner utöver den individuella lönen - för ett hållbart arbetsliv. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/att-arbeta-pa-botkyrka-kommun/jobba-tillsammans-med-oss/villkor-och-formaner Botkyrka kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Botkyrka kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!