LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mölndals kommun

Rektor Känguruns förskola i Krokslätt

  • Övrigt

Mölndal

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag! Vi söker nu en rektor med ansvar för en förskola samt tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i staden. Förskolan Kängurun är en nybyggd förskola som öppnade sommaren 2018. Förskolan finns i Krokslättsområdet vid foten av Safjället. Detta närbelägna naturreservat nyttjar vi som en naturlig del av förskolans pedagogiska rum. Förskolan består av fem hemvister på två våningar. Kängurun har en utomhuspedagogisk inriktning med en bas av Reggio Emilia filosofins intentioner. Här välkomnar vi barnen till en utforskande pedagogik där vi lär oss att lära tillsammans. Vi formar en organisation och verksamhet som gör det möjligt att barns vardag fylls med tillit till sin förmåga. Vi arbetar aktivt med reflektion och dokumentation genom en levande verksamhetsplan som i sin tur leder fram till olika projekt. Vår övertygelse är att det är processen som är viktig och det kollektiva lärandet står i fokus. ARBETSUPPGIFTER Som pedagogisk ledare och chef för pedagoger i förskolan har du som rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Detta innebär att i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten ha lärandet i fokus och förmåga att etablera och utveckla relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Som rektor i Mölndals stad har du personal- och ekonomiansvar samt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på aktuell förskola men också ett ansvar för helheten. I tillsynsuppdraget har du tillsammans med en kollega ansvar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i staden. Tillsynsgruppen arbetar självständigt med att granska om verksamheten uppfyller de krav som följer av lag och andra föreskrifter. I uppdraget ingår att handlägga ärenden att starta nya fristående förskoleverksamheter samt pedagogisk omsorg samt övriga ärenden kopplade till tillsynsuppdraget. Du föredrar ärenden för skolnämnd i förekommande fall. Vidare ingår att utreda klagomål, ge information, råd och vägledning samt att ansvar för att dokument, rutiner och mallar är uppdaterade. Arbetet innebär samarbete med flera professioner inom förvaltningen såsom förvaltningsjurist, ekonomichef och planeringsledare. Arbetet samordnas i Enheten för myndighetsutövning, av Myndighetschef. Du kommer att ingå i ett team av rektorer som leds av verksamhetschef för förskolor. Tillsammans har ni gemensamt ansvar för utveckling av förskolorna i aktuellt område samt ansvar för att utveckla 1-16 perspektivet i samverkan med områdets rektorer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är högskoleutbildad med pedagogisk inriktning, har erfarenhet från pedagogiskt arbete inom förskolan samt ifrån verksamhets-, personal- och ekonomiuppföljning. Vi ser det som meriterande om du avslutat eller går den statliga rektorsutbildningen. För att trivas bra i uppdraget med tillsyn trivs du med att formulera dig väl samt har erfarenhet från att skriva rapporter. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete med myndighetsutövning. Som person ser du möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Genom att fördela arbetet, delegera uppgifter och sätta upp konkreta delmål ser du till att andras kompetens tillvaratas. Du motiverar andra och ger råd, stöd och möjligheter till utveckling. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Vi ser även att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Genom övertygande argument tillför du entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. ÖVRIGT Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Mölndals kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!