LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Socialsekreterare/Barnsekreterare

  • Vård & assistans

Borås

Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med drygt 10 000 anställda medarbetare och där boråsarna alltid står i fokus. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen med cirka 300 medarbetare har en viktig roll inom kommunen. Individ- och familjeomsorgen i Borås Stad söker nu en ny kollega som socialsekreterare/barnsekreterare på Familjehemsenheten. Familjehemsvården är samlad med familjehemssekreterare och de socialsekreterare som är specialiserade mot familjehemsplacerade barn och unga under en enhet. Detta för att vi tror att ett tätare teamarbete ger de barn som placeras i familjehem de bästa förutsättningarna. Familjehemsenheten har två metodhandledare, där den ena arbetar mot socialsekreterarna. Enheten består också av två socialassistenter samt en pedagogisk samordnare som är specialiserad på de placerade barnens skolgång. Ditt huvudsakliga uppdrag som barnsekreterare är fokusera på det placerade barnet/den unge och följa upp vården för ge barnet en trygg och säker vård. Främst ska detta ske genom regelbundna besök i familjehemmet och enskilda samtal med barnet samt genom samtal med vårdnadshavarna och med familjehemsföräldrarna. Du kommer även att samverka med olika personer i barnets personliga och professionella nätverk. Som vår blivande kollega får du en god och gedigen introduktion innehållande relevanta utbildningar. Du får även stöd av utsedd mentor. Du får möjlighet till ett spännande, stimulerande och kreativt arbete. I arbetsgruppen finns en god sammanhållning med gott kollegialt stöd där barnsekreterarna och familjehemssekreterarna arbetar i ett nära samarbete. Vi arbetar utifrån väl upparbetade rutiner, tydlig struktur och stor tillgång till nära arbetsledning med god återkoppling, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du extern handledning. Du ges stora möjligheter att självständigt lägga upp ditt dagliga arbete då vi har ett förmånligt flextidsavtal. För att trivas i vår grupp tycker du om att samarbeta, men du har också förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för samt driva dina arbetsuppgifter i mål. Då vi inom IFO Barn och unga strävar efter att skapa en god struktur i arbetet uppskattar vi ditt sinne för struktur och ambition att bedriva ett rättssäkert arbete. För tjänsten krävs socionomexamen och det är önskvärt att du har erfarenhet av myndighetsutövning. Tidigare erfarenhet av arbete som barnsekreterare är meriterande. Därutöver kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund. Körkort för bil är ett krav. Borås Stad uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar samt aktiviteter genom personalklubben. Välkommen med din ansökan senast 2021-04-11. Fackliga företrädare nås via Borås stads växel tfn 033-35 70 00.

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!