LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION VÄRMLAND

Skötare, timanställning, Psykiatrisk slutenvård

  • Vård & assistans

Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Om verksamheten Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning med en tillnyktringsenhet, fem vårdavdelningar, Beroendecentrum som är ett HVB-hem och en Resursavdelning. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt. För att lyckas med vårt utvecklingsarbete, där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande, behöver vi fler skötare som vill vara med och göra skillnad. Är du den vi söker? Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna är många och varierande. Som skötare arbetar du med psykiatrisk omvårdnad både individuellt och i team kring patienterna. I teamen samordnas omvårdnad, behandling och planering tillsammans med patienten och närstående utifrån patientens individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår även patientdokumentation i vårt digitala journalsystem. Kvalifikationer Det är önskvärt att du har examen från omvårdnadsprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård eller annan likvärdig skötarutbildning och gärna erfarenhet av psykiatrisk vård. Alternativt är du under pågående utbildning inom vård, behandling eller socialt arbete. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenheter från omvårdnadsarbete med psykiatriska patienter. Din förmåga att möta människor i kris och affekt måste vara god och du ska vara trygg i dig själv. För oss är det viktigt att du kan ge såväl patienter som närstående ett gott och respektfullt bemötande även under stressade situationer. Då arbetet är såväl fysiskt som psykiskt krävande så är god fysik, personlig lämplighet och samarbetsförmåga mycket viktigt. Du bör även vara en person som tycker om att ta ansvar tillsammans med övriga teamet med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och fokuserar på rätt saker. Du får gärna ange önskemål om avdelning i ditt personliga brev och det tas upp vid intervjutillfället. Intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan! Våra avdelningar Psykiatrisk akutmottagning Psykiatriska akutmottagningen är öppen dygnet runt och tar emot patienter som är i behov av akut psykiatrisk vård eller åtgärd. Tillnyktringsenhet Tillnyktringsenheten ligger i anslutning till psykiatriska akutmottagningen och erbjuder vistelse för personer i behov av tillnyktring under medicinsk övervakning. Psykosavdelningar, avdelning 42 och 43 Avdelning 42 och 43 är inriktade på psykotiska tillstånd till exempel schizofreni och drogutlösta psykostillstånd. Förstämningsavdelningar, avdelning 44 och 46 Avdelning 44 och 46 är inriktad på förstämningssjukdomar så som depression, ångesttillstånd och bipolär diagnos med hypomani och/eller psykosliknande symtom. På avdelning 44 finns verksamhetens ECT-team som leds av avdelningens chef och överläkare. På avdelning 46 finns kompetens för ätstörningsproblematik. Utslussningsavdelning, avdelning 45 Avdelning 45 är en utslussningsavdelning där uppdraget är att erbjuda omvårdnad till patienter som är i behov av ytterligare vård och planering inför hemgång. Kontaktpersoner Josefin Björck, avdelningschef psykiatrisk akutmottagning, 010-831 97 94 Dijana Makitan, avdelningschef vårdavdelning 42, 010-831 97 19 Angela Simonsson, avdelningschef vårdavdelning 43, 010-831 97 18 Behzad Feyzi Klaniki, avdelningschef vårdavdelning 44, 010-831 90 29 Payman Shokoufan, avdelningschef vårdavdelning 46, 010-831 98 52 Liv Estenstad, avdelningschef vårdavdelning 45, 010-831 97 21 https://www.regionvarmland.se/berattelser Övrigt I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

REGION VÄRMLAND

Villkor

  • Antal platser: 10
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!