LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Elevkoordinator till Vallåsskolan

  • Vård & assistans

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan Kom Tek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Vallåsskolan är en mångkulturell skola med cirka 710 elever i F-9-spannet. Arbetsplatsen kännetecknas av ett positivt utvecklingsklimat där organisationen stödjer skapandet av det lustfyllda lärandet, rutiner skapas för att de viktiga strukturerna ska fungera samt samverkan stärks mellan alla personalkategorier för att kunna verka professionellt och skapa en glädjefull vardag tillsammans. Här får du som anställd stor frihet att, tillsammans med sitt arbetslag, utforma arbetssätten utifrån just era förutsättningar och här ges utrymme för medledarskap och möjlighet att tänka utanför boxen. Hösten 2019 införde barn-och ungdomsförvaltningen elevkoordinator som en ny befattning i skolan. Elevkoordinatorns syfte är att främja elevernas lärande, hälsa och utveckling och samtidigt bidra till att lärarna kan fokusera på sitt kärnuppdrag. Vallås skolan söker nu en elevkoordinator. ARBETSUPPGIFTER Ditt övergripande uppdrag är att bidra till elevers utveckling och motivation till studier. Du kommer arbeta med att stärka elevens ansvarstagande och inflytande över sina studier och motivera eleven till att identifiera och genomföra förändringar av sin egen studiesituation. Som elevkoordinator kommer du därför handleda och stödja elever i olika situationer samt att arbeta för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det kommer vara av central betydelse att du samarbetar strukturerat med annan personal, i synnerhet lärare och elevhälsa. Du kommer vara ett stöd i lärarnas mentorsuppdrag, vilket kan ske både på individ- och gruppnivå. Värdegrund, likabehandling och trygghetsfrågor kommer vara en del av ditt uppdrag och du kommer vara kontaktperson för vårdnadshavare i bland annat dessa frågor. Du kommer arbete med att främja elevernas närvaro, både på grupp- och individnivå och genomföra uppföljningsarbete kring frånvarotrappan utifrån analys av särskilt prioriterade elever och elevgrupper. Vi ser att du kan komma att initiera och driva arbete med förebyggande åtgärder och andra proaktiva utvecklingsinsatser inom ramen för uppdraget. I övrigt kommer du arbeta med att stödja elever och lärare inom andra områden och uppgifter. KVALIFIKATIONER Du har examen från högskola eller universitet inom pedagogik, beteendevetenskap, hälsoarbete eller annat huvudområde som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med elever eller arbete inom skola är meriterande. Tidigare arbete med coachande eller motiverande samtal är också meriterande. Som person är du stabil och har förmåga att lyssna samt motivera andra till förändring och välmående. Du gillar att arbeta och samverka tillsammans med andra men kan även självständigt planera och genomföra ditt uppdrag. Du är skicklig på att kommunicera och anpassa dig till olika situationer och människor. Då befattningen är ny i vår organisation kommer det innebära ett lärande längs vägen och uppdraget kan komma att justeras. Det är därför viktigt att du vill bidra till att utveckla professionen och kan arbeta i en situation där ramarna för uppdraget inte alltid är fastställda. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer genomföras löpande. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!