LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Projektledare inom stadsbyggnad

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Avdelningen mark och exploatering Vill du leda stadsbyggnadsprojekt i en av Sveriges snabbast växande städer? Vi söker dig som vill arbeta med nyskapande projekt och tillsammans med oss skapa en hållbar storstad för nästa generation! I Uppsala välkomnar vi nyskapande stadsutveckling. Vi har högt ställda arkitektoniska krav och hållbarhetsambitioner. Uppsala kommun står inför en kraftig expansion fram till år 2050. För att lyckas med det arbetar vi med en mängd banbrytande projekt. Vi utvecklar helt nya stadsdelar, nya stationsområden och vi bygger kapacitetsstark kollektivtrafik och snabbcykelleder. Vi skapar rum för innovativa bostadsprojekt, för näringslivets utveckling samt för nya evenemangsarenor och samhällsservice. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för stadens utveckling. Uppsalas satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet gör att staden fått utmärkelser som global klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i. Vi söker projektledare som kan axla ett programledarskap för något av våra större stadsutvecklingsprojekt, motsvarande en projektchefsroll. Flera stora stadsbyggnadsprojekt pågår i de sydöstra stadsdelarna kopplat till utbyggnaden av fyra järnvägsspår och här behöver vi bli fler! Vi söker även projektledare med inriktning mot arbetsuppgifter likt exploateringsingenjör. Inom verksamheten hanterar vi ett stort antal projekt av olika komplexitet, i olika skeden och av olika storlek; allt från stora stadsutvecklingsprojekt till mindre förtätningsprojekt samt infrastrukturprojekt. På stadsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning få du även kollegor som arbetar med strategiska markförvärv, markförvaltning, bygglogistikcenter och besökssamordning. Vi arbetar projektbaserat och lägger stort fokus på verksamhets- och processutveckling, exempelvis Uppsalamodellen för markanvisningar. Hos oss får du möjlighet att vara med inom en rad spännande projekt och områden samt stor möjlighet till personlig utveckling inom det område som intresserar just dig. Läs här om hur Uppsala växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/) och om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=) Ditt uppdrag I arbetet som projektledare förverkligar du kommunens högt ställda mål och visioner inom stadsbyggnad från idé till verklighet. Du är länken mellan planering och genomförande och arbetar med att leda och samordna projekt i nära samarbete med byggaktörer, konsulter och andra samhällsaktörer. Genom att föra människor samman, hålla i projektens budget och arbeta aktivt med styrningen av projekten möjliggör du stadens ambitiösa utbyggnadstakt och säkrar framdrift. Du arbetar inom ett eller flera stadsbyggnadsprojekt där du antingen utvecklar befintliga eller nya områden. Du företräder Uppsala kommun som markägare genom att förhandla och träffa överenskommelser och avtal vid exploatering, köp, försäljning och upplåtelse av mark. Du arbetar med markanvisningar för att optimera utvecklingen av Uppsala kommuns mark, du tar fram underlag till utredningar och gör ekonomiska analyser. Du företräder stadsbyggnadsförvaltningen i de projekt du leder och du bereder underlag för beslut och överläggning i politiska nämnder och utskott. I Uppsala arbetar du tillsammans med spetskompetens inom en rad olika områden. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat. Vi har vår hemvist i kommunens nya stadshus som har stadens bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala. Din bakgrund Vi söker både dig som har mångårig erfarenhet av att leda arbete med stadsbyggnadsfrågor och dig som har några års arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av projektledning av stadsbyggnadsprojekt och/eller erfarenhet av arbete inom exploatering, fastighetsutveckling, fastighetsrätt, markförvärv, planering eller genomförande. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, lantmäteri eller liknande som bedöms som relevant för uppdraget. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning av projekt inom samhällsbyggnadssektorn. Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du har god ledarskapsförmåga, kan skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och vill utveckla ditt ledarskap inom projekten. Vi ser också att du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Iris Löwendahl, enhetschef: 018-727 48 89, Jill Bergefur, enhetschef: 018-727 54 89, Karl Ingelstam, enhetschef: 018-727 44 60 Fackliga företrädare: Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58 Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss! Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!