LetsGig & Mecenat
Gigg från: Finjagården AB

Sjuksköterska i beredskap

  • Vård & assistans

Hässleholm

Finjagården arbetar med en småskalig och högspecialiserad behandling för personer med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, missbruk, självskadebeteende, ångest, OCD, ätstörning och trauma. Vi utför även psykiatriska utredningar. Med strukturerade behandlingsmetoder som DBT, KBT, KBT-E och PE kompletterad med ett kvalitetssystem, säkerställs dokumenterade behandlingsresultat. Ett kvalitetssystem med uppföljning för såväl klienter, närstående som uppdragsgivare skapar insyn, medverkan och trygghet. På Finjagården finns sjuksköterska i tjänst vardagar, dagtid och övrig tid finns sjuksköterska i beredskap på telefon. Nu söker vi en psykiatrisjuksköterska till beredskapstiden utanför arbetstid (8.00 -17.00) det vill säga från 17.00-08.00 vardagar och 07.00-07.00 helgdagar. Beredskapen delas lika över året av tre sjuksköterskor. Sjuksköterska i beredskaps främsta uppgift är att bistå med medicinsk konsultation. Personal ska kontakta sjuksköterska i beredskap vid: Bedömning vid förfrågan om vid behovs medicin Medicin avvikelser som ej kan vänta till nästkommande dag Livshotande självskador Ej förväntad sjukdom/symtom hos klient. Råd om hantering av självskada Råd kring om ambulans eller sjukresa tillkallas Vid osäkerhet kring förfarande i akut medicinskt tillstånd. Vid rekryteringen utgår vi ifrån den personliga lämpligheten utifrån verksamhetens behov.

Finjagården AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!