LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sjöfartsverket

Enhetschef till Infrastrukturavdelningen

  • Övrigt

Norrköping

Sveriges vackraste arbetsplats söker en Enhetschef med placering i Norrköping Vi bygger upp en ny projektenhet Sjöfartsverket har under kommande år regeringens uppdrag att genomföra ett flertal farledsprojekt för sjöfarten i Sverige. Projektens omfattning varierar mellan mindre underhållsåtgärder till nya farledsdragningar med budgetar på mer än en miljard kronor. Sjöfartsverket behöver nu utöka sin organisation med en chef till enheten Projektgenomförande Farled som långsiktigt kan bygga upp en kvalificerad organisation för genomförande av projekten samt implementera ändamålsenliga arbetssätt och rutiner för verksamheten. Du kommer att tillhöra Infrastrukturavdelningen, du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Rollen innefattar både formellt personalansvar, samt en arbetsledande funktion för konsulter inom farledsprojekten.  Infrastrukturavdelningen har det övergripande ansvaret att samordna den nationella farledsstrategin. Detta innebär att avdelningen har det strategiska ansvaret för utveckling och utvärdering av de allmänna farlederna ur ett kapacitets- och sjösäkerhetsperspektiv samt ett transportslagsövergripande perspektiv; säkerhet, kapacitet och tillgänglighet i (sjö)-transportsystemet. Avdelningen fungerar också som expertfunktion såväl internt som externt.  I uppdraget som Enhetschef ingår framför allt: - Leda, styra, coacha och följa upp enhetens medarbetare i genomförandet av farledsprojekten. - Beskriva och implementera en anpassad projektmodell för infrastrukturprojekten med särskild hänsyn till projektbeställning, projektplan, ändringshantering och riskhantering i organisationen för pågående och kommande projekt i genomförandefas. - Rekrytera nödvändiga resurser för anställning i enheten. - Upphandla konsultresurser till projekten. Övriga uppgifter: - Delta vid förhandlingar med såväl interna som externa parter, delta i upprättande av handlingar och av erforderliga avtal. - Utreda frågeställningar rörande kompetensområdet projektarbete. - Leda enhetens erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete, t ex utbildningsinsatser. - Samverka med Inköpsavdelningen om val av och utveckling av entreprenadformer. - Samverka inom Sjöfartsverket kring kravställning och förvaltningsfrågor. Vem är du? Vi söker dig som uppfyller följande krav: - Examen från civilingenjörsutbildning, eller motsvarande högskoleutbildning vi bedömer som likvärdig. - Dokumenterad projektledningsutbildning. - Deltagit i minst 2 anläggningsprojekt i genomförandeskedet. - Varit projektledare för minst 2 anläggningsprojekt med entreprenader >500 mkr och en utsträckning på >2 år. - Relevant erfarenhet från upphandling, projektering och produktion. - Erfarenhet och intresse av att utveckla arbetssätt med tids- och kostnadsstyrning samt rapportering. - Erfarenhet och intresse av att arbetsleda och ge projektmedarbetare goda förutsättningar att leverera inom sina projekt. Det är meriterande om du är certifierad projektledare enligt PMI eller IPMA. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du drivande, ansvarstagande och strukturerad samt har stort riskmedvetande. Du har tydlig integritet samtidigt som du lätt skapar professionella och förtroendefulla relationer med såväl interna som externa samarbetspartner. Du kommunicerar bra både på svenska och engelska. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna nivå av säkerhetsklassning ställs inte krav på svenskt medborgarskap, så du får gärna ha utländsk bakgrund. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket. Varför ska du välja Sjöfartsverket Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vi arbetar aktivt för mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning. Hur och när? Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som ska tillsättas snarast. Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning. Intervjuer kommer att hållas via Skype 8, 16, 17, 22 mars. Upplysningar: Avdelningschef Joel Smith, 010-478 57 79 eller joel.smith@sjofartsverket.se Fackliga företrädare:  SACO Benjamin Hell, ST-Sjöfart Tapani Hoffrén, SEKO Bengt-Erik Johansson, samtliga kan nås via vår växel 0771-63 00 00.  Registrera din ansökan senast den 24 februari 2021. Diarienummer: 21-00440 Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.

Sjöfartsverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!