LetsGig & Mecenat
Gigg från: Botkyrka kommun

Arbetsledare till familjebehandlarteam

  • Vård & assistans

Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare. Öppenvård Barn är en av 3 enheter som arbetar med insatser inom ramen för socialtjänstens barnvårdande arbete. I enheten är vi 20 personer som arbetar familjebehandlande gentemot barn, unga och deras familjer. Nu söker vi en arbetsledare till vårt familjebehandlarteam bestående av 11 medarbetare. Teamet arbetar nära utredande socialsekreterare i behandlande uppdrag vid omsorgssvikt hos föräldrar såväl som eget beteende hos barn och unga. Inom teamet finns i tillägg till detta ett par medarbetare som har spetskompetens avseende hedersproblematik. Våra uppdrag spänner över stora delar av barnavårdsfältet och vi jobbar med såväl kortare stöttande uppdrag som intensiva familjebehandlingsuppdrag. Vi jobbar utifrån Signs of safety så uppdragen kan se väldigt olika ut. Tillsammans med barnen, ungdomarna och deras föräldrar utformar familjebehandlarna målen i genomförandeplanen för att individuellt anpassa behandlingen utifrån barnets/ungdomens behov. Behandlingsarbetet är samverkansbaserat vilket innebär att du samarbetar med nätverket och andra aktörer som är viktiga för familjen för att få till en hållbar förändring i familjen ARBETSUPPGIFTER Arbetsledarens huvudsakliga uppgift är att tillsammans med enhetschefen leda och fördela arbetet. Arbetsledaren är ett stöd för enhetschefen och hjälper medarbetare att prioritera vid hög arbetsbelastning och kan medverka som stöd i svåra möten. Arbetsledaren är sakkunnig inom området och hjälper sina kollegor i det dagliga arbetet. Arbetsledaren stöttar också chefen i arbetet med att utveckla och implementera nya rutiner samt att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med det politiska uppdraget och det regelverk som gäller, att bemötande av brukare är gott, att dokumentation håller god kvalité samt att valda bistånd/insatser är kostnadseffektiva. Arbetsledare är en karriärtjänst som möjliggör ett större ansvar och ett steg i utvecklingen mot någon av förvaltningens chefstjänster. KVALIFIKATIONER För att lyckas i rollen krävs att du har socionomexamen eller liknande högskoleexamen. Du har lång erfarenhet av att arbeta behandlande med barn och unga och deras familjer inom socialtjänsten. Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet av arbetsledning, vidareutbildning inom behandling tex steg 1, systemteori eller liknande. Kunskap om signs of saftey. Du har en väldigt god samarbetsförmåga och du brinner för att stötta, hjälpa och utveckla andra. Du är tydlig, kommunikativ och trygg och har lätt för att sätta dig in i problem och frågeställningar. Du intresserar dig för nya metoder och arbetssätt och hur dessa kan bidra till utveckling och du bidrar gärna med kunskap och idéer till chef och arbetsgrupp. Gällande lagstiftning är något du har god kunskap om och du delar på ett konstruktivt sätt med dig av denna till dina kollegor. Du är även van att uttrycka dig i skrift på svenska och gör detta på ett utmärkt sätt. ÖVRIGT Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Botkyrka kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!