LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Musik/medieintresserad coach till ESF-projektet Utvecklat stöd för unga

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Arbetsplatsbeskrivning Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Projektet är medfinansierat av Europeiska socialfonden, ESF. I rollen som coach finns stora möjligheter att lära sig mycket om hur EU-finansierade projekt bedrivs genom nära samarbete med projektledningen. Information om projektet: Projekt Utvecklat stöd för unga kommer att bedriva verksamhet på den södra delen av staden i huset Transformator med fokus på fördjupande aktiviteter för att motivera och aktivera ungdomar. Fokus kommer att ligga på gruppen inom Kommunala aktivitetsansvaret dvs åldern 15-19år, projektet kommer även att vända sig till unga vuxna upp till 24år. Tanken är projektet ska nå flera unga genom att erbjuda och utveckla kreativa aktiviteter tex inom musik och media med mera tillsammans med deltagare, kollegor och andra aktörer. Projektet kommer också att bedriva verksamhet på den norra delen av staden på Järvafältet i lokaler i Rinkeby-Kista och i Spånga-Tensta. Arbetsbeskrivning Inom ramen för projektet kommer olika insatser och aktiviteter att erbjudas till målgruppen. Som coach är din roll att stötta målgruppen genom bland annat coachning och matchning, holistisk stöttning individuellt och i grupp samt genom att ge stöd och rådgivning till föräldrar och anhöriga till målgruppen. Som coach i projektet kommer du även vara med och utveckla nya arbetssätt/metoder i syfte att nå och erbjuda stöd och insatser gentemot målgruppen. En stor del av arbetet kommer också att handla om att skapa aktiviteter och insatser till målgruppen. Dessa ska koppla an till projektets mål. Arbetet görs tillsammans med övrig projektpersonal och projektledning samt personal i befintlig verksamhet samt med projektets samverkanspartners. Det är av största vikt att projektet samverkar och jobbar nära och tillsammans med samverkanspartners och befintliga uppdrag. Projektet arbetar utifrån horisontella principer, skapa tillgänglighet, jämställdhet och arbeta icke diskriminerande. Arbetsuppgifter i punktform: • Utveckla och ta fram aktiviteter/Insatser utifrån projektplanen med stöd av PL och coachkollega. • Kontinuerligt utvärdera aktiviteterna/insatserna • Rapportera/skriva månatliga lägesrapporter om de aktiviteter som utförs (syfte, mål, resultat) • Tillsammans med den digitala utvecklaren informera personal och målgruppen om vilka aktiviteter/insatser de kan anmäla sig till. • Utvecklande av samverkan med näringslivet och civilsamhället (samt ser till att målgruppen tar del av det) • Arbeta med och i aktiviteterna tillsammans med målgruppen • Hålla individuella uppföljningar/samtal med målgruppen • Hålla i gruppaktiviteter • Sköta anmälningsförfarandet • Ha kontinuerlig kontakt med tex ansvariga coacher/KAA-samordnare, samverkansparter etc. • Delta i projektgemensamma möten Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, pedagogik, sociologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. För den här tjänsten behöver du haft några års erfarenhet av matchning och stöd mot unga. Som person söker vi dig som är kreativ, pedagogisk och har en stor tilltro till alla människors vilja och potential. Du kan självständigt driva och leda processer men arbetar också operativt och kan vara en del av ett team. Du är bra på att samarbeta och tycker att det är viktigt att etablera goda relationer. I arbetet är du prestigelös där ingen fråga eller uppgift är för liten för att lösas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt Inför din ansökan I din ansökan (ditt personliga brev) önskar vi att du beskriver hur du har jobbat med coaching för unga. Intervjuer kan komma att ske löpande. På https://jobba.stockholm/formaner/ kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!