LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskare med inriktning mot gnagare och sjukdomsekologi

  • Övrigt

Umeå

Institutionen för vilt, fisk och miljö Anställningen är placerad vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/ ). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten Arbetsuppgifter: Forskarens arbetsuppgifter innefattar främst forskning inom området gnagare och sjukdomsekologi. I arbetsuppgifterna ingår fältarbete, där både levande fångst och slagfällefångst kommer tillämpas för gnagare och där gnagarnas predatorer kommer övervakas. Labbarbete kommer omfatta analys av antikroppar och extraktion av både RNA och DNA. Forskaren förväntas bidra till institutionens undervisning och handledning och examination av självständiga studentarbeten. Forskaren förväntas att söka nationella och internationella forskningsanslag och att kommunicera forskningsresultat med samhället. Kvalifikationer: Doktorsexamen inom ekologi eller motsvarande är ett krav. Vi söker en person med god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Den sökande har goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av arbete med gnagare. Vi letar efter en motiverad, självständig och teamorienterad kandidat som har dokumenterad erfarenhet av arbete med kontakten mellan gnagare och människor. Kandidaten är förtrogen med gnagarburna sjukdomar och är van vid antikroppsanalyser och genetiska metoder för detektion av smittämnen. Erfarenhet av undervisning på högskolenivå och kunskap om gnagarnas fylogeni är meriterande. Placering: Umeå Anställningsform:   Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse. Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-19. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!